Frukostföredrag

Välkommen på onlineföredrag om den nya standarden SS 25268:2023

Välkommen på vårt onlineföredrag om den nya standarden för ljudklassning av lokaler! Vi går igenom de största skillnaderna mot föregående standard och vad de kan få för betydelse.

Några punkter på agendan:

• Publika utrymmen och samlingssalar
• Akustik och tillgänglighet
• Sekretess i olika lokaltyper
• Krav på särskild akustikutredning i vissa utrymmen
• Nytt krav på väggabsorbenter
• Ljudkrav i särskilda boendeformer
• Akustik i ombyggnationsprojekt
• Samordning med hyresgäster & inredningsarkitekter för att uppfylla krav på efterklangstid

Föredraget vänder sig till dig som jobbar med akustik, byggprojektering, fastighetsförvaltning samt på kommun eller myndighet.

Datum: 15 mars kl. 10:00

Plats: Online på Teams

Anmäl dig till föredraget i formuläret nedan. Föredraget är kostnadsfritt.

Föredrag

Nya ljudkrav för lokaler – Föredrag om den nya standarden SS 25268:2023

Välkomna till vårt frukostföredrag om den nya standarden för ljudklassning av lokaler! Vi går igenom de största skillnaderna mot föregående standard och vad de kan få för betydelse.

De nya ljudkraven ställs baserade på ljudfunktion, dvs vilket behov av störningsskydd och sekretess som föreligger i olika typer av rum. Det är en stor skillnad från tidigare, då krav ställdes på den konstruktion som skiljde rummet från intilliggande utrymmen.

Några punkter på agendan:

  • Publika utrymmen och samlingssalar
  • Akustik och tillgänglighet
  • Sekretess i olika lokaltyper
  • Krav på särskild akustikutredning i vissa utrymmen
  • Nytt krav på väggabsorbenter
  • Ljudkrav i särskilda boendeformer
  • Akustik i ombyggnationsprojekt
  • Samordning med hyresgäster & inredningsarkitekter för att uppfylla krav på efterklangstid

Föredraget vänder sig till dig som jobbar med akustik, byggprojektering, fastighetsförvaltning samt på kommun eller myndighet.

NYTT DATUM!
28/2 Luleå

9/2 Luleå
Kulturens hus

10/2 Göteborg
Elite Park Avenue

16/2 Stockholm
Klara Konferens & Happynings

15/3 Online på Teams
Läs mer och anmäl dig här

Tid:
Frukost från 8:30
Föredraget startar 9:00
Frågor från 9:30

Anmälan:
info@brekkestrand.se
Begränsat antal platser

Svensson

Ljudklassade textilier på vårt Göteborgskontor

Vårt kontor i Göteborg har haft besök av Svensson för att fota våra fina ljudklassade textilier. Artikel och bilder nedan är från deras hemsida.

När Brekke & Strand Akustik skulle skapa en bättre ljudmiljö i sina mötesrum fanns ett tydligt önskemål om att minska brus, samtidigt som man ville ha en flexibel lösning som passade såväl fysiska som digitala möten. Hängande textilier från Svensson visade sig lösa flera önskemål.

Brekke & Strand Akustik i Göteborg är beläget strax öster om tätt trafikerade E6, men i kontorets mötesrum är trafikbruset inget man märker av. Här har man verkat sedan några år tillbaka och med tiden har behovet av flexibla arbetsplatser och mötesrum blivit större. I nya sociala ytor, där man träffas både fysiskt och digitalt, behövdes en bättre ljudmiljö – men det fanns även en önskan om avskärmning för att minska reflektioner från och till kontorslandskapet.

– En stor fördel med hängande textilier är flexibiliteten. Vid behov kan man exempelvis använda textilen för att skärma av mötesrummens stora glaspartier. På det sättet kan de som arbetar i kontorslandskapet behålla sitt fokus utan att störas av ett pågående möte, säger Marius Castberg Bråthen, avdelningsledare i Göteborg och senior akustikkonsult.

För projektet användes Svenssons ljudklassade textilier Tune, Grain och Well. Textilierna valdes ut eftersom de utöver sina ljudklassade funktioner även blev ett uppskattat dekorativt element.

–  Textilierna ger ett snyggt visuellt intryck samtidigt som de bidrar till att förbättra ljudmiljön överlag. I våra mötesrum har vi fått in mycket tyg vilket ger en reglerbar ljudmiljö för olika möten, och vi kan även reglera för ljusinsläpp eller insyn, säger Marius Castberg Bråthen.

Att minska brus och hjälpa personalen som arbetar på kontoret att hitta fokus var såklart det främsta målet, men även de som befann sig på distans skulle visa sig kunna dra nytta av den förbättrade ljudmiljön.

– Ljudmiljön blir behagligare för oss som befinner oss i rummet, men ljudet upplevs faktiskt som bättre och tydligare även hos mottagaren under ett videomöte, säger Marius Castberg Bråthen.

OpenAccessAward2022

”Buller från padelbanor utomhus – En jämförelse mellan padel och tennis” får utmärkelsen Chalmers Open Access Award 2022

Varför upplevs ljud från padelbanor mer störande än ljud från tennisbanor?

I kandidatarbetet ”Buller från padelbanor utomhus – En jämförelse mellan padel och tennis” får vi svar på denna frågeställning. Arbetet har nu fått utmärkelsen Chalmers Open Access Award 2022 för att ha blivit årets mest nedladdade uppsats!

Idén till kandidatarbetet kommer från Johanna Carpelan hos oss. Våra duktiga medarbetare David Norenius, Alice Hoffmann och Noa Jangfalk har också hjälpt till med arbetet.

”Padel är en snabbt växande sport i Sverige och många padelbanor byggs numera även utomhus för att möta efterfrågan. Sporten spelas normalt av fyra personer på en padelbana som är omgiven av en bur av plexiglas och metallgaller. Problem har uppstått när banor byggts intill bostäder då närboende upplever att det medför höga ljudnivåer och oönskat ljud. Debatten om buller från idrottsplatser har blivit alltmer aktuell de senaste åren och frågan var som mest aktuell i och med domen om fotbollsplanen Boovallen.

Tidigare har buller från idrottsplatser bedömts som industribuller, men 2020 tog Boverket och Naturvårdsverket fram nya riktlinjer som är anpassade till idrottsplatser. De nya vägledningarna saknar angivna riktvärden för ljudnivån och fokuserar i stället på att bedömningen ska ske baserat på andra parametrar som avstånd, nyttjandegrad och tider anläggningen används. Syftet med de nya vägledningarna har varit att mer rättvist kunna göra enskilda bedömningar för idrottsplatser. De är utformade så att bedömningen av idrottsplatser sker vid planläggning och bygglov, samt vid tillsynsärenden.

Där det tidigare legat tennisbanor som nu byggts om till padelbanor har klagomålen ökat. Då tennis är den närmast jämförbara utomhussporten till padel uppstår frågor kring varför ljudet från padelspel upplevs som mer störande. Det lade grunden för idén till kandidatarbetet specificerat av akustikkonsult Johanna Carpelan hos Brekke & Strand Akustik, tillsammans med Avdelningen för teknisk akustik vid Chalmers. Projektet syftar till att utreda varför padel upplevs mer störande än tennis och eventuellt hitta en metod att bedöma störningen. Tillvägagångsättet för rapporten är intervjuer, mätning av ljudnivåer och analys av ljudfiler i programvara. Målet med arbetet är att utreda vad som skiljer padelspel ifrån tennisspel ljudmässigt samt om något kan tillföras nuvarande vägledningar för att bedöma buller från idrottsplatser.

Resultatet från rapporten visar att ljudet från padel kan karaktäriseras som mer oförutsägbart med ett intensivare och snabbare spel än tennis. Mätningar visar även att impulsljuden från padel hade högre maxnivåer än från tennis. Vägledningarna saknar angiva riktvärden för ljudnivån vilket kan förklaras med att ljudet från en idrottsplats varierar kraftigt. För att underlätta bedömningen av buller från idrottsplatser dras slutsatsen att det vore fördelaktigt att bedöma strukturella ljud utifrån riktvärden för maxnivåer, vilket ger en objektiv parameter i den sammanvägda bedömningen. Det är dock viktigt att särskild hänsyn tas till ljud från människor då det bör undvikas att dessa ljud bedöms utifrån riktvärden. Avslutningsvis dras slutsatsen att padel kan upplevas som mer störande än tennis på grund av dess oförutsägbarhet och dess höga impulsljud från de strukturella ljuden.”

Läs hela uppsatsen här: https://odr.chalmers.se/items/d996c147-64d2-41e1-a58d-c89ccc176e02

Bildkälla: https://www.chalmers.se/en/departments/CLS/news/Pages/Open-access-award-to-ACE-students.aspx

Akustikmässan

Akustikmässan 2022

Vi håller föredrag om framtidens kontor på Akustikmässan den 14-15 september! Kom och lyssna på oss och andra spännande föredrag och utställare inom akustik och hållbarhet.

Anmäl er kostnadsfritt på akustikmässan.se senast den 6 september!

halldor-og-kristin

Brekke & Strand verða íslensk

Brekke & Strand har varit representerade på Island i över 3 år, men från och med januari 2022 har vi officiellt etablerat Brekke & Strand Akustikk ehf. som ett isländskt dotterbolag.

Det är mycket glädjande att vi nu har kunnat rekrytera nya tillskott till företaget i Reykjavík; Halldór Júlíusson, som har varit anställd i Brekke & Strand sedan 2015, fick en ny kollega i maj. Vi önskar Kristín Ómarsdóttir välkommen!

Marknaden på Island skiljer sig inte från den norska och svenska, och vi har etablerat ett bra samarbete med flera isländska entreprenörer och konsultföretag. Vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen och hoppas på fler spännande uppdrag på Island.

EXIT2022

EXIT 2022 – Blekinge Tekniska Högskola

Idag har jag haft det stora nöjet att besöka den examensutställning som studenterna på programmet Digital Ljudproduktion vid Blekinge Tekniska Högskola har ordnat. Sedan i vintras har vi haft kontakt med Sixten Hauffman och Simon Tinggren som vigt sitt examensarbete åt att undersöka hur man kan ljudberika kontorsmiljöer på ett hälsosamt och estetiskt tilltalande sätt. Den typen av kunskap kan till exempel användas för att åstadkomma akustisk maskering så att överhörningen mellan arbetsplatser minskar. Traditionellt brukar maskerande ljud bestå av brus, ventilationsbuller eller musik. Simon och Sixten har visat att det finns fler sätt att skapa hälsosamma och behagliga ljudmiljöer på. Det har varit intressant att följa deras process och en ren njutning att lyssna på resultatet! Grattis till examen!

Deras ljudgestaltning Förbud mot ljud med låg magnitud finns att lyssna på här: https://lnkd.in/e3xFzRHQ

 

Tim Näsling
Brekke & Strand Akustik AB

tim@brekkestrand.se
Tel: 0725 17 42 41

Brekkestrand_30_GabrielSkalevik43

Brekke & Strand Akustik – 30 år av akustik i världsklass

Från att driva egna enskilda firmor i slutet av 80-talet till att bygga Nordens största konsultföretag inom akustik har Arild Brekke & Lars Strand lyckats med, inte bara att odla fram de bästa akustikerna, utan också skapa en helt unik företagskultur som attraherar de skickligaste personerna.

Fredagen den 22 oktober var det dukat för fest och firande för de drygt 100 anställda i centrala Oslo.

Företaget har vuxit mycket de senaste 10 åren, främst genom organisk tillväxt och en fusion med Sinus AS 2018. Tillväxten är huvudsakligen ett resultat av att duktiga akustiker vill ingå i ett stort konsultföretag där akustik, buller och vibrationer står i centrum. Vi har nu 8 kontor i de största städerna i Norge och Sverige. Bolaget omsatte 2020 165 miljoner, ett resultat på 23,5 miljoner NOK, vilket utgör en EBITA-marginal på 14,7 procent. Även coronaåret 2020 hade företaget en tillväxt på 8%.

Intresset för en god ljudmiljö i samhället har ökat markant de senaste åren och vi ser en ytterligare ökning framöver och ett ökande kunskapsbehov. Ljudmiljön eller ljudkvaliteten är central för oss människor och forskning visar att en bra ljudmiljö är viktig för hälsan och antalet levnadsår. Framtidsscenarier visar att befolkningen flyttar till städerna, vi vill bo närmare och blir därmed mer bullerpåverkade. Det är svårt att slå dövörat till, därför måste vi bygga bostadsområden och bostäder med bra ljudmiljöer. En bra ljudmiljö är en viktig faktor för trivseln på arbetsplatsen. Det gäller om en sitter i ett kontorslandskap, arbetar inom industrin eller offshore.

”Jag är stolt över att leda ett företag som är så erkänt på marknaden, har så bra medarbetare, en bra arbetsmiljö och som levererar hög kvalitet till våra kunder”, säger vd Frøydis Espedal.

15921401503_a4b35b5111_c

Hållbar ljudmiljö – Varför är det så viktigt?

Det vi beskriver som tystnad är sällan utan ljud. Men vilka ljud är det vi tycker om, vad ger oss återhämtning och vilka är platserna vi återvänder till? Genom att ta reda på det kan vi i planeringen se till att sådana platser finns i vår närmiljö. Det bästa är att mycket forskning redan är gjord, vi vet vad vi behöver göra, vi ska bara sätta igång och göra det mer och oftare.

I artikeln Grönytor för god ljudmiljö av Jens Forssén & Laura Estévez Mauriz, Teknisk akustik, Chalmers finns goda exempel på hur man kan sänka ljudnivå i våra städer och på våra gårdar genom att förse fasader med växtsubstrat och växtlighet. Och exemplen på artiklar och handböcker med handfasta tips för en bättre ljudmiljö är många.

Så, hur förändrar vi dagens fokus vid planeringsärenden: ”Hur klarar vi riktvärdena?” till ”Hur skapar vi en hållbar ljudmiljö?”
Riktvärden är satta för att minska risken att många upplever sig störda av ljud i sin närmiljö. Att ändra fokus till att utöver det skapa miljöer som är naturligt tystare utan bullerskärmar och ha med en tanke i varje byggprojekt och varje planeringsarbete kring hur vi förbättrar ljudmiljön för de som ska vistas där. Det är den springande punkten.

Jag menar att dessa två går hand i hand. Om vi arbetar mot hållbar ljudmiljö i planeringsskedet så har vi oftast även löst problemet med riktvärdena för ljud utan bullerskärmar.

Hur förändrar man buller till ljud? – passiv och aktiv ljuddesign
Ljud kan möjliggöra upplevelser och olika mål kan nås genom aktiv gestaltning av ljudbilden på en plats. En lugn oas i stan där naturen kan avnjutas både genom syn och hörsel inspirerar till rekreation. En lekplats som lyckas överrösta trafikens brus lockar och stimulerar barns lek. Ljudet kan också hjälpa till att skapa trygga utomhusmiljöer. Lämpliga anpassade naturljud kan spelas när man tar ett kliv ut på en plats, genom en gångtunnel eller i ett parkeringshus, så att passager signaleras utan att det känns som oroväckande varningsljud. Det finns hur mycket som helst som kan göras på detta sätt.

Hur förändrar vi ljudmiljön i våra städer?
• Områden utan mänskligt skapat ljud bör sparas – vi får dem inte tillbaka
• Exploatera där det redan låter och skapa nya platser där ljudmiljön upplevs som positiv
• Tänk små steg där varje byggprojekt kan ge en ökad trivsel utan en stor kostnad
• Varje nytt hus kan bidra med ökad ljudabsorption – ta vara på den möjligheten

Vad kan vi göra i planeringen?
• Förskolor/skolor placeras där bullerskydd inte krävs för att uppfylla kraven för pedagogisk verksamhet
• Prata ljuddämpade uteplatser i detaljplaneskede
• Koncentrera trafiken till få gator och vägar och lämna andra områden fria från trafik
• Kartlägg var de ljuddämpade områdena finns
• Skapa utrymmen mellan volymerna som är naturligt ljuddämpade

Kontakta gärna mig om du vill prata mer om vad vi kan göra tillsammans för att förbättra ljudmiljön i våra stadskärnor.

Johanna Carpelan
jca@brekkestrand.se
Tel: 0725-174215

 

Bild: Mathias Barbagallo