INDUSTRI

Industrins ansvar för närmiljön

Med våra 14 dedikerade industriakustiker är vi idag den ledande konsultfirman i Sverige och Norge inom industriakustik. Våra tjänster sträcker sig mellan allt från enklare bullermätningar och utredningar till avancerade mångkanaliga mätningar och åtgärdsförslag.

Vårt mål är att jobba långsiktigt och i nära samarbete tillsammans med dig som kund.

Typiska uppdrag som vi utför är externbullerutredningar, arbetsmiljökartläggningar, dimensionering av åtgärder för att reducera buller samt projektering av nya anläggningar.

Vi utför även bestämningar av ljudeffektnivå och ljudtrycksnivå vid operatörsplats enligt internationella standarder. Dessa kan göras på plats hos kund eller i labmiljö.

Exempel på industrier som vi jobbar med är pappers- och massabruk, stålverk, gruvor, petrokemisk industri, skogs- och träindustri, hamnar, vindkraft, värme- och kraftanläggningar, livsmedelsindustri, verkstadsindustri samt kärnkraft.

Välkommen att kontakta oss och berätta om vad vi kan hjälpa dig med!

Om du är intresserad av att läsa mer om våra offshore -tjänster kan du besöka vår norska eller engelska webbplats.