certificatebanner.jpg

Kvalitet är vår standard

Vi arbetar aktivt för att möta kundernas och andra intressenters krav och förväntningar, samtidigt som vi arbetar för en bra och säker arbetsmiljö för våra anställda och för att minska företagets miljöpåverkan till ett minimum.

Brekke & Strand är ISO 9001, 14001 och 45001 certifierad.


 
 

> UTILITIES NORDICS AND CENTRAL EUROPE QUALIFICATION