Stomljud och Vibrationer

Vi har unik kompetens inom stomljud och vibrationer

Brekke & Strand Akustik har unik kompetens och lång erfarenhet inom stomljud och vibrationer. Vi bistår gärna i alla typer av projekt.

Några typiska uppdrag vi utför är:

 • Utredningar där tekniska installationer genererar vibrationer och strukturburet buller. Exempelvis hissar, värmepumpar, aggregat etc.
 • Strukturburet buller från gymlokaler till intilliggande bostäder eller kontor
 • Projektering och övervakning/mätning av vibrationsnivåer till byggnader med känslig utrustning, exempelvis sjukhus och forskningsinstitutioner
 • Mätningar av rådande nivåer till byggnader utsatta för vibrationer från externa källor såsom tunnelbana, spårvagn, tåg eller väg

Vi har en gedigen instrumentpark för att kunna klara av att genomföra allt ifrån enklare bullerutredningar till större, avancerade mätuppdrag.
Vårt mål är att alltid hitta den lösning som passar våra kunder bäst.
Vi kan genomföra mätuppdrag enligt standardiserade mätmetoder eller ta fram specialanpassade versioner om så krävs.

Vad vi kan:

 • Beräkna strukturbuller och vibrationer från trafik
 • Dimensionering av åtgärder för strukturbuller från olika typer av källor såsom tekniska installationer, gymlokaler etc.
 • Långtidsövervakning av vibrationer från pågående byggarbetsplatser i enlighet med svensk standard
 • Mätningar av komfortvibrationer i enlighet med svensk standard
 • FEM-analyser av strukturer och bjälklagskonstruktioner
 • Kartläggning av vibrationer med avseende på arbetsmiljö, exempelvis helkroppsvibrationer i fordon samt hand- och armvibrationer
 • Felsökningar med hjälp av flerkanalsmätsystem

Ta gärna kontakt med någon av våra akustikkonsulter för att höra om vi kan hjälpa er med era vibrationsfrågor!