HEALTH

SAFETY

ENVIRONMENT

QUALITY

Brekke & Strand ska bedriva all verksamhet på ett ansvarsfullt sätt; ett varsamt sätt som säkrar hälsa, miljö och säkerhet för människor, bevarandet av miljön och kvaliteten på de produkter och tjänster vi erbjuder marknaden. För att kunna uppnå detta använder vi oss av styrsystem för hälsa/arbetsmiljö, säkerhet, miljö och kvalitet (HSEQ) som är utvecklat för att göra det möjligt för oss att:

 • följa myndighetskrav och andra relevanta krav
 • uppfylla kundens förväntningar på expertis inom vårt yrke
 • ge bättre service än kunden förväntar sig av oss
 • upprätta kravspecifikationer och lösningar som harmoniserar med projektets mål
 • tillämpa nationella och internationella standarder och metoder i våra bedömningar
 • driva en systematisk kompetensprocess. Kompetens är vår konkurrensfördel och kvalitet är alla anställdas ansvar
 • driva en kontinuerlig förbättringsprocess inom nämnda områden

Vi vill visa våra kunder att vi har ett tydligt miljöfokus i våra uppdrag (externt) och i vårt företag (internt):

 • Vi följer myndighetskrav och andra relevanta miljökrav
 • Vi är certifierade enligt erkänd standard för miljöledningssystem
 • Vi sätter miljön på agendan i våra uppdrag
 • Vi främjar god hälsa och livskvalitet genom att skapa goda boendemiljöer med hänsyn till buller
 • Vi främjar hållbara städer och samhällen genom att aktivt bidra till att buller står högt på agendan
 • Vi söker samarbetspartners som arbetar med nytänkande inom miljöpåverkan
 • Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt miljöledningssystem och minska vår egen miljöpåverkan

En bra och säker arbetsmiljö är viktig för Brekke & Strand:

 • Vi följer lagkrav och andra relevanta krav
 • Våra skyddsombud konsulteras och involveras i frågor som rör arbetsmiljön
 • Alle ska känna att de är en del av Brekke & Strand
 • Brekke & Strand ska vara ett bra ställe att arbeta på
 • Vi arbetar systematiskt med att förbättra arbetsmiljön, hälsa och säkerheten för våra anställda
 • Pågående processer i ledningsgruppen skal vara transparenta och kommuniceras till alla
 • Förutsägbarhet och trygghet ska råda i arbetsmiljön för alla anställda

Ledningssystemet i Brekke & Strand har utarbetats och implementerats i enlighet med ISO 9001:2015 om kvalitetsstyrning och uppfyller relevanta krav som fastställs i plan- och bygglagen.

2024-03-14
Chef för HSEQ Tove Magnussen
&
Frøydis Espedal. Adm.Dir. Brekke & Strand Akustikk AS

Vi har fastställt etiska riktlinjer för att säkerställa en gemensam grund för att bedöma vad som är rätt och fel i givna situationer. Riktlinjerna gäller för alla anställda i Brekke & Strand, för alla företag och för våra underleverantörer.

> Etiska riktlinjer

Shopping Basket