Med våra 14 dedikerade industriakustiker är vi idag den ledande konsultfirman i Sverige och Norge inom industriakustik. Våra tjänster sträcker sig allt från enklare bullermätningar och utredningar till avancerade mångkanaliga mätningar och åtgärdsförslag.
Vårt mål är att jobba långsiktigt och i nära samarbete tillsammans dig som kund.

Typiska uppdrag som vi utför är externbullerutredningar, arbetsmiljökartläggningar, dimensionering av åtgärder för att reducera buller samt projektering av nya anläggningar.

Exempel på industrier som vi jobbar med är pappers- och massabruk, stålverk, gruvor, petrokemisk industri, skogs- och träindustri, hamnar, vindkraft, värme- och kraftanläggningar, livsmedelsindustri, verkstadsindustri samt kärnkraft.

Välkommen att kontakta oss och berätta om vad vi kan hjälpa dig med!

 

Kontaktpersoner