Brekke & Strand Akustikk AS är ett fristående och renodlat specialistföretag med akustik, buller och vibrationer som kompetensområden. Tack vare vårt ständiga fokus på yrkesmässig kompetens, oberoende, kostnadseffektivitet och god kundhantering får vi vara med och bidra till Norges största och mest prestigefyllda akustiska uppdrag. Våra råd ska vara tydliga och byggbara.

Vi är medlemmar i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) och erbjuder heltäckande akustisk rådgivning av hög kvalitet.

Sedan starten 1988 har vi vuxit till att bli den största organisation som erbjuder akustisk rådgivning i Norge, och även en av de största i världen. Nästan hälften av våra rådgivare har över 15 års erfarenhet inom branschen och samtliga har en masterexamen (civilingenjör), doktorsgrad eller liknande. Företagets starka professionella engagemang visar sig bland annat genom en närvaro i landets forskningsmiljöer inom akustik, och vi är naturliga deltagare i nationellt och internationellt standardiseringsarbete. Företaget har kontor i Oslo, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Bergen, Stockholm och Göteborg.

Vision:    Vi utvecklar framtidens akustik.

Mission:  Att bidra till en bättre livskvalitet genom framstående och heltäckande akustisk rådgivning.

Värden:  Lösningsorienterade. Engagerade. Kunniga.

karriar

org

komp

HSEQNew