VISION

Vi utvecklar framtidens akustik

Brekke & Strand Akustik är ett fristående och renodlat specialistföretag med akustik, buller och vibrationer som kompetensområden. Tack vare vårt ständiga fokus på yrkesmässig kompetens, oberoende, kostnadseffektivitet och god kundhantering får vi vara med och bidra till några av Nordens största och mest prestigefyllda akustiska uppdrag. Våra råd ska vara tydliga och byggbara.

Vi tillhandahåller kompletta, högkvalitativa akustiska råd till byggindustrin, olje- och gasindustrin, transportsektorn och industrisegmentet.

Vi är medlemmar i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) och erbjuder heltäckande akustisk rådgivning av hög kvalitet.

Sedan starten 1988 har vi vuxit till att bli den största organisation som erbjuder akustisk rådgivning i Norden. Nästan hälften av våra rådgivare har över 15 års erfarenhet inom branschen och samtliga har en masterexamen (civilingenjör), doktorsgrad eller liknande. Företagets starka professionella engagemang visar sig genom en närvaro i landets forskningsmiljöer inom akustik, och vi arbetar aktivt som deltagare i nationellt och internationellt standardiseringsarbete.

Alla kontor i företaget, med undantag för Reykjavík, är från och med april 2020 certifierade enligt ISO 9001:2015 (kvalitetsstyrning), ISO 14001:2015 (miljöledning) och ISO 45001:2018 (säkerhet och arbetsmiljöledning). Certifieringsorganet är Bureau Veritas.

Vision:    Vi utvecklar framtidens akustik.
Mission:  Att bidra till en bättre livskvalitet genom framstående och heltäckande akustisk rådgivning.
Värden:  Lösningsorienterade. Engagerade. Kunniga.

akustik framtid

VI DÄMPAR BULLER OCH VIBRATIONER

Fel sorts ljud påverkar oss negativt

Brekke & Strand Akustik har under sina 30 år i branschen kommit att bli Nordens ledande specialister på rådgivning gällande ljud och vibrationer. Vi besitter den högsta kompetensen inom följande områden: byggnadsakustik, rumsakustik, specialstudier inom olja & gas, buller från vindkraft, buller från ventilationssystem, buller och stomljud från väg och järnväg.

Vi har ett stort fokus på att alla våra medarbetare får möjlighet att fördjupa sig i speciella ämnen genom kurser, studier och projektarbete, både för att bibehålla och inte minst vidareutveckla våra kompetensområden. Vi är dessutom aktiva i forskningsmiljöer, erbjuder omfattande utbildningar och föreläsningar och deltar i de referensgrupper som hanterar lagstiftning gällande buller- och ljudförhållanden. Våra expertkunskaper gör att du som kund alltid kan förvänta dig de bästa möjliga råden från oss.