Kontakt

Skriv en rad eller ring. Vi finns här för att bistå med råd och tips på konkreta åtgärder för bättre akustik, buller- eller vibrationsdämpning.

  Brekke & Strand Akustik AB
  Besök: Bellmansgatan 22B, 118 47 STHLM, plan 2
  Post: Box 11006, 100 61 Stockholm
  Sverige

  Tel: +46 (0)8-601 22 20
  info@brekkestrand.se

  Brekke & Strand Akustik AB
  Besök: Södra Gubberogatan 4, 416 63 GBG, plan 3
  Post: Box 1084, 405 23 Göteborg
  Sverige

  Tel: +46 (0)31-13 41 00
  info@brekkestrand.se

  Brekke & Strand Akustik AB
  Besök: Rundelsgatan 14, 211 36 Malmö, plan 2
  Post: Box 122, 201 21 Malmö
  Sverige

  Tel: +46 (0)40-21 05 45
  info@brekkestrand.se

  Medarbetare på plats:

  Viktor Ek

  Besök: Gammelstadsvägen 5D, 972 41 Luleå, plan 3
  Post: Box 21, 971 02 Luleå
  Telefon: +46 (0) 920-32000

  Brekke & Strand Akustikk AS
  Hovfaret 17B, 0275 Oslo, plan 4
  Norge

  Tel: +47 24 12 64 40
  info@brekkestrand.no

  Brekke & Strand Akustikk AS
  Sluppenvegen 17B, 7037 Trondheim, plan 3
  Norge

  Tel: +47 24 12 64 40
  info@brekkestrand.no

  Brekke & Strand Akustikk AS
  Conrad Mohrs veg 23A, 5072 Bergen, plan 3
  Norge

  Tel: +47 24 12 64 40
  info@brekkestrand.no

  Brekke & Strand Akustikk AS
  Lagårdsveien 80, 4010 Stavanger, plan 4
  Norge

  Tel: +47 51 50 12 50
  stavanger@brekkestrand.no

  Medarbetare på plats:

  Anders Isebakke

  Jernbanegata 11, plan 1
  1706 Sarpsborg

  ani@brekkestrand.no
  +47 414 33 424

  Brekke & Strand Akustikk AS
  Skippergata 4, 4611 Kristiansand, plan 5
  Norge

  Tel: +47 38 12 07 70
  kristiansand@brekkestrand.no

  Medarbetare på plats:

  Øystein Bredvei

  Øvre Langgaten 57-59, plan 3
  3110 Tønsberg

  +47 415 59 302
  ore@brekkestrand.no

  Medarbetare på plats:

  Espen Hatlevik

  Havnavegen 90, plan 2
  5419 Fitjar

  +47 415 41 180
  eha@brekkestrand.no

  Brekke & Strand Akustikk ehf.

  Laugavegi 178
  105 Reykjavík