Kjetil Vedholm

Kjetil Vedholm tillbaka hos Brekke & Strand

Vi är väldigt glada över att vår expert inom ljud- och vibrationsteknik, Kjetil Vedholm, är tillbaka hos oss!

Med mångårig erfarenhet inom projektering, mätteknik, design och installation av ljud- och vibrationstekniska lösningar har Kjetil löst komplexa buller- och vibrationsproblem för en mängd branscher, inklusive bygg-, fordon-, olja- och gas-, pappersindustri samt trafikbuller.

Hans färdigheter sträcker sig över områden som vibroakustisk provning och signalbehandling med hjälp av avancerade multikanalsmätsystem såsom PAK, Head Acoustics och Testlab. Kjetil behärskar modalanalys, svängningsmönster (ODS), fluid/struktur-interaktion, strömningsmekanik och strukturdynamik. 

Dessutom har han varit involverad i design, test och projektering av ljuddämpande komponenter för fordonsindustrin, gasturbiner samt ventilationsanläggningar.

Vi ser fram emot att dra nytta av hans kunskap för att fortsätta leverera högkvalitativa lösningar till våra kunder!

Välkommen tillbaka Kjetil!