BS-dagen-06

BrekkeStrand-dagen – vad är det?

Varje år samlar vi hela företaget för två dagars teknisk påfyllning. Som en fortsättning på BrekkeStrand-skolan, under ledning av rektor Tore Moen, anordnas BrekkeStrand-dagen, där de anställda håller korta och koncisa föreläsningar på ett tema som antingen är innovativt eller bra att veta.

I takt med att vi blivit fler och fler och kunskapsbredden har växt och blivit mer mångsidig, har kunskapsdelning blivit ett viktigt tema. Akustik är inte bara akustik; det är upplevelsen av rum, det är hörsel, det är vibrationer, det är nya miljösmarta material, det är digitalisering, det är kommunikation och mycket mer.

De senaste åren har vi utökat BrekkeStrand-dagen med en extra dag där vi kan träffas, lära känna nya kollegor och bjuda in externa talare för att visa oss världen utanför vår egen bubbla.

I år samlade vi i stort sett hela företaget med nästan 120 anställda på Thon Opera i Oslo.

Silvija Seres och Sigurd Granmark ville visa oss vägen framåt in i framtidens akustik, tack så mycket för fina föredrag och massor av bra input!

Ett stort tack riktas också till alla våra egna, otroligt duktiga kollegor, som tagit sig tid att förbereda sina föredrag. Det osar kunskap, kvalitet och en önskan om att bli bäst inom sitt teknikområde.