Föredrag

Nya ljudkrav för lokaler – Föredrag om den nya standarden SS 25268:2023

Välkomna till vårt frukostföredrag om den nya standarden för ljudklassning av lokaler! Vi går igenom de största skillnaderna mot föregående standard och vad de kan få för betydelse.

De nya ljudkraven ställs baserade på ljudfunktion, dvs vilket behov av störningsskydd och sekretess som föreligger i olika typer av rum. Det är en stor skillnad från tidigare, då krav ställdes på den konstruktion som skiljde rummet från intilliggande utrymmen.

Några punkter på agendan:

  • Publika utrymmen och samlingssalar
  • Akustik och tillgänglighet
  • Sekretess i olika lokaltyper
  • Krav på särskild akustikutredning i vissa utrymmen
  • Nytt krav på väggabsorbenter
  • Ljudkrav i särskilda boendeformer
  • Akustik i ombyggnationsprojekt
  • Samordning med hyresgäster & inredningsarkitekter för att uppfylla krav på efterklangstid

Föredraget vänder sig till dig som jobbar med akustik, byggprojektering, fastighetsförvaltning samt på kommun eller myndighet.

NYTT DATUM!
28/2 Luleå

9/2 Luleå
Kulturens hus

10/2 Göteborg
Elite Park Avenue

16/2 Stockholm
Klara Konferens & Happynings

15/3 Online på Teams
Läs mer och anmäl dig här

Tid:
Frukost från 8:30
Föredraget startar 9:00
Frågor från 9:30

Anmälan:
info@brekkestrand.se
Begränsat antal platser