Vadstena klosterkyrka

Hur lät det egentligen i Vadstena klosterkyrka på medeltiden?

Brekke & Strand Akustik AB i Malmö (BSA) har stött avdelningen för teknisk akustik på Lunds Tekniska Högskola (LTH) i ett forskningsprojekt som drivs av Uppsala Universitet. Projektet ingår i det relativt heta forskningsområde som kallas för digitala humaniora.

Vadstena var på 1300-talet något så ovanligt (men inte unikt) som ett kloster för både munkar och nunnor, även om de hölls isär. I klosterkyrkan fanns en hög plattform där nunnorna framförde sina hymner, medan munkarna stod nere på golvet. Endast i vesperhymnen Avis Mari Stella sjöng de samtidigt i den birgittinska liturgin, som enligt den heliga Birgittas instruktioner skulle pågå kontinuerligt, dygnet runt i ett officium perpeteum.

Genom avancerade akustiska analyser, utifrån en 3D-modell av 1400-talsversionen av kyrkan, vill forskningsprojektet levandegöra själva klangen av sången och hymnerna på olika platser i kyrkan. Resultatet kommer att ingå i en komplett audio-visuell VR-modell som besökare kan gå omkring i.

Förutom lokalens många komplexa utrymmen och deras olika akustiska egenskaper, måste hänsyn också tas till inredning, närvarande personer och annat som kan påverka rumsklangen. BSA bidrog med licensen av rumsakustiksprogrammet ODEON som är ett känt verktyg för rumsakustiska utredningar av till exempel konstersalar, öppna kontorslandskap, klassrum eller mer speciella projekt som detta.

I LTH’s ekofria kammare spelades en damkör och en herrkör in, som sjöng musikstycken från en vanlig bönestund vid ”sjätte timmen” på en fredag. BSA bidrog med personal med kompetens inom ljudteknik, vilka höll i inspelningen. Även mer subtila ljud, till exempel från tidstypiska kläder och skor, notblad som vänds, hostningar o.s.v. spelades in i labbet för att öka realismen i klangbilden. BSA tog också ansvaret för mixning och leverans av ”rena” och ekofria ljudfiler, som i sin tur ”auraliserades” i den färdiga rumsakustiska 3D-modellen i ODEON.

Nunnornas, munkarnas och tillresta pilgrimers helhetsupplevelse av Vadstena kyrka byggdes på så sätt upp igen, bit för bit, så att alla kan ta del av den – så som det faktiskt lät på 1400-talet.

För mer information kan man kontakta Mathias Barbagallo, som förutom seniorkonsult på BSA är forskare på LTH och har jobbat i detta projekt tillsammans med bland andra Marcin Brycki på BSA.

Artikeln om detta arbete kan läsas här: https://www.mdpi.com/2076-3417/11/4/1586/htm

Mathias Barbagallo