Identifierad brist i verktyg för beräkning av ljudisolering i byggnader – Examensarbete KTH

Brekke & Strand Akustik har startat ett examensarbete tillsammans med MWL (Ljud och vibrationer) på Kungliga Tekniska högskolan.

Utgångspunkt för examensarbetet är en identifierad brist i verktyg för beräkning av ljudisolering i byggnader. Tillgängliga programvaror bygger på det förenklade antagandet om stela alternativt fritt upplagda knutpunkter mellan byggelement.

Ansatsen för examensarbetet är att genom mätningar av en stor mängd överföringsfunktioner mellan olika utrymmen och våningsplan i en verklig byggnad skapa en ökad förståelse för hur ljud överförs från ett rum till ett annat. Målsättningen är att fastställa knutpunktsdämpningar som bättre representerar verkligheten och därigenom möjliggöra ett bättre predikteringsverktyg.

Två studenter från MWL ska under vårterminen 2021 jobba med detta med hjälp av handledare Ulf Carlsson (KTH) och Mattias Hill (Brekke & Strand Akustik).