ACEX10-21-70 Forutsagbarhet i ljud_ padel kontra tennis

Förutsägbarhet i ljud och störning: skillnaden mellan padel och tennis

Idén till kandidatarbetet Förutsägbarhet i ljud och störning: skillnaden mellan padel och tennis på Chalmers tekniska högskola kommer från Johanna Carpelan (Brekke & Strand Akustik), och genomförs i samarbete med oss.

Under de senaste åren har padel blivit allt mer populärt och många padelbanor har byggts. Utomhusbanor har i flera fall givit upphov till upplevd störning av närboende. När dessa fall utretts har det framkommit att ljud från padelbanor upplevs märkbart mer störande än ljud från tennisbanor vid likvärdiga ekvivalenta ljudnivåer. Gällande riktvärden som bara baseras på uppmätt ljudnivå fångar inte denna effekt. Det är kandidatarbetets mål att genomlysa varför padel upplevs mer störande än tennis och att föreslå en metod för att bedöma denna typ av störning.

Ljudupptagningar gjorda under kandidatarbetet finns att lyssna på nederst i detta inlägg. 

Läs mer om kandidatarbetet här:

Padel – slag i padelbur
Tennis – slag i frifält
Padel – galler, plexiglasträff
Padel – matchspel
Tennis – matchspel: