Froydis

Årsresultat – Pressmeddelande

Brekke & Strand Akustik visar ett resultat för 2020 på 23,5 miljoner kronor före bonus och en EBIT-marginal på 14,7 procent. Företaget är Nordens största oberoende akustiskmiljö med 113 anställda och en omsättning på 160 miljoner kronor.

Intresset för en bra ljudmiljö i samhället har ökat betydligt de senaste åren, och vi ser en ytterligare ökning i framtiden och ett ökat kunskapsbehov. Ljudmiljön eller ljudkvaliteten är central för oss individer, och forskning visar att en bra ljudmiljö är viktig för hälsan och antalet levnadsår. Framtidsscenarier visar att befolkningen flyttar till städerna, vi kommer att bo tätare och kommer därmed att påverkas mer av buller. Det är svårt att döva örat, så vi måste bygga bostadsområden och bostäder med bra ljudmiljö, säger vd Frøydis Espedal. En bra ljudmiljö är en viktig faktor för välbefinnande på arbetsplatsen, och det gäller oavsett om du sitter i ett kontorslandskap, arbetar inom industrin eller är offshore.

Brekke & Strand är etablerat i 8 av de största städerna i Norge och Sverige. Sinus AS grundades i Kristiansand och Stavanger, och företaget slogs samman med Brekke & Strand Akustik 2018. Sedan dess har företaget expanderat med kontor i Stockholm och Malmö. Samarbete mellan kontoren är viktigt för oss och 2020 mätte vi hur mycket kontoren samarbetar. Över 10% av omsättningen är arbete på andra kontor. Det här är en medveten strategi för att lära av varandra, använda expertkunskap överallt, ha en flexibel kapacitet och lära känna varandra mellan olika avdelningar. Vi kommer att fortsätta att göra detta för att leverera den höga professionella kompetens företaget är känt för.

Jag är otroligt tacksam och stolt över de ansträngningar de anställda har lagt ner, säger Frøydis Espedal. Kundåterkopplingarna vi har fått under året är väldigt bra, vi levererar hög professionell kvalitet till våra kunder och vi är en lösningsorienterad samarbetspartner. Jag är imponerad av kapaciteten och leveransen medarbetarna ger trots hemmakontor större delen av året.

Vi är fortfarande spända över marknadsutvecklingen för 2021, men vi har haft en bra start på året. Vi har en diversifierad projektportfölj inom marknadsområdena bygg, samhälle, industri och energi. Största delen av omsättningen är inom byggprojekt, men med en spridning både inom marknadsområdena och det faktum att vi arbetar tätt över landsgränserna gör att vi är bättre rustade om någon av marknaderna går ner. Men så långt som vi ser framåt i 2021, visar prognoserna att 2021 kommer att bli ett bra år.