Hållbar kommun

Hållbar ljudmiljö – hur förändrar man buller till ljud?

Detta pratar Brekke & Strand om under konferensen Hållbar kommun 2021 i samarbete med Nordskiffer AB.

Fasadrenovering och förtätning – en ekonomisk, miljömässig och akustisk utmaning?
Behovet av fasadrenovering är stort runt om i Sverige, inte minst inom allmännyttan. Samtidigt sker på många håll en förtätning i områdena inom miljonprogrammet. Byggnaderna hamnar närmare än varandra, grönytor försvinner och det kan påverka ljudbilden negativt. Går det att hitta fasadmaterial som är ekonomiskt och miljömässigt smarta och samtidigt förbättrar ljudmiljön?
Ta del av expertkunskapen inom området fasadrenovering och akustikbild!

Talare:
Annie Bojing från Nordskiffer och Johanna Carpelan från Brekke & Strand Akustik