Brekkestrand_30_GabrielSkalevik43

Brekke & Strand Akustik – 30 år av akustik i världsklass

Från att driva egna enskilda firmor i slutet av 80-talet till att bygga Nordens största konsultföretag inom akustik har Arild Brekke & Lars Strand lyckats med, inte bara att odla fram de bästa akustikerna, utan också skapa en helt unik företagskultur som attraherar de skickligaste personerna.

Fredagen den 22 oktober var det dukat för fest och firande för de drygt 100 anställda i centrala Oslo.

Företaget har vuxit mycket de senaste 10 åren, främst genom organisk tillväxt och en fusion med Sinus AS 2018. Tillväxten är huvudsakligen ett resultat av att duktiga akustiker vill ingå i ett stort konsultföretag där akustik, buller och vibrationer står i centrum. Vi har nu 8 kontor i de största städerna i Norge och Sverige. Bolaget omsatte 2020 165 miljoner, ett resultat på 23,5 miljoner NOK, vilket utgör en EBITA-marginal på 14,7 procent. Även coronaåret 2020 hade företaget en tillväxt på 8%.

Intresset för en god ljudmiljö i samhället har ökat markant de senaste åren och vi ser en ytterligare ökning framöver och ett ökande kunskapsbehov. Ljudmiljön eller ljudkvaliteten är central för oss människor och forskning visar att en bra ljudmiljö är viktig för hälsan och antalet levnadsår. Framtidsscenarier visar att befolkningen flyttar till städerna, vi vill bo närmare och blir därmed mer bullerpåverkade. Det är svårt att slå dövörat till, därför måste vi bygga bostadsområden och bostäder med bra ljudmiljöer. En bra ljudmiljö är en viktig faktor för trivseln på arbetsplatsen. Det gäller om en sitter i ett kontorslandskap, arbetar inom industrin eller offshore.

”Jag är stolt över att leda ett företag som är så erkänt på marknaden, har så bra medarbetare, en bra arbetsmiljö och som levererar hög kvalitet till våra kunder”, säger vd Frøydis Espedal.