Brekke & Strand Akustikk AS har under sina 30 år i branschen kommit att bli nordens ledande specialister på rådgivning gällande ljud och vibrationer.

Bland våra drygt 110 mycket kvalificerade akustiker finns flera pionjärer med flera års erfarenhet inom bygg, industri och transport. Vi är dessutom aktiva i forskningsmiljöer, erbjuder omfattande utbildningar och föreläsningar och deltar i de referensgrupper som hanterar norsk lagstiftning gällande buller- och ljudförhållanden. Våra expertkunskaper gör att du som kund alltid kan förvänta dig de bästa möjliga råden från oss.

Kompetens
Brekke & Strand antar alla slags uppdrag inom akustik, buller och vibrationer – allt från enkla ljudmätningar till komplicerade specialuppgifter. Som företag har vi bred kunskap och stor kompetens inom vårt specialistområde och de branscher vi arbetar för, något som gör att vi kan klara komplexa utmaningar i både nya och befintliga projekt. Vi bjuds ofta in till samarbeten med andra större rådgivningsföretag trots att dessa besitter egen akustisk kompetens, tack vare våra specialistkunskaper.

Erfarenhet
Brekke & Strand har marknadens längsta och bredaste erfarenhet. Som företag har vi bedrivit verksamhet på den norska marknaden sedan 1988, men många av våra medarbetare har jobbat inom fackområdet i över 30 år. Vi har varit med och utvecklat fackområdet till att omfatta den uppsättning aktiviteter som en akustiker förväntas kunna utföra i dag. Vår tungt vägande erfarenhet inom akustikområdet gör oss därför till en attraktiv samarbetspartner på alla våra marknader.

Expertis
Brekke & Strand besitter de största expertkunskaperna i hela Norden inom följande områden: byggnadsakustik, rumsakustik, specialstudier inom olja och gas, buller från vindkraft, buller från ventilationssystem, buller och strukturljud från vägar och järnväg.
 Vi fokuserar mycket på att alla våra medarbetare ska få möjlighet att fördjupa sig inom särskilda områden genom kurser, studier och projektarbeten, så att vi på så vis kan både bevara – och inte minst vidareutveckla – våra expertområden.