kompetanse1920x580

Brekke & Strand Akustikk AS har under sina 20 år i branschen kommit att bli Norges ledande specialister på rådgivning gällande ljud och vibrationer. Bland våra drygt 40 mycket kvalificerade akustiker finns flera pionjärer med flera års erfarenhet inom bygg, industri och transport. Vi är dessutom aktiva i forskningsmiljöer, erbjuder omfattande utbildningar och föreläsningar och deltar i de referensgrupper som hanterar norsk lagstiftning gällande buller- och ljudförhållanden. Våra expertkunskaper gör att du som kund alltid kan förvänta dig de bästa möjliga råden från oss.

Kompetens

Brekke & Strand antar alla slags uppdrag inom akustik, buller och vibrationer – allt från enkla ljudmätningar till komplicerade specialuppgifter. Som företag har vi bred kunskap och stor kompetens inom vårt specialistområde och de branscher vi arbetar för, något som gör att vi kan klara komplexa utmaningar i både nya och befintliga projekt. Vi bjuds ofta in till samarbeten med andra större rådgivningsföretag trots att dessa besitter egen akustisk kompetens, tack vare våra specialistkunskaper.

Erfarenhet

Brekke & Strand har marknadens längsta och bredaste erfarenhet. Som företag har vi bedrivit verksamhet på den norska marknaden sedan 1988, men många av våra medarbetare har jobbat inom fackområdet i över 30 år. Vi har varit med och utvecklat fackområdet till att omfatta den uppsättning aktiviteter som en akustiker förväntas kunna utföra i dag. Vår tungt vägande erfarenhet inom akustikområdet gör oss därför till en attraktiv samarbetspartner på alla våra marknader.

Ekspertis

Brekke & Strand besitter de största expertkunskaperna i hela Norden inom följande områden: byggnadsakustik, rumsakustik, specialstudier inom olja och gas, buller från vindkraft, buller från ventilationssystem, buller och strukturljud från vägar och järnväg.
 Vi fokuserar mycket på att alla våra medarbetare ska få möjlighet att fördjupa sig inom särskilda områden genom kurser, studier och projektarbeten, så att vi på så vis kan både bevara – och inte minst vidareutveckla – våra expertområden.

Artiklar och föredrag

A brief introduction into the violin acoustics history (Anders Buen, 2006)

An in-depth analysis of the double bass-stage floor contact (Anders Buen, 2008)

Can we hear the geometrical measures of a violin? (Anders Buen, 2006)

Comparing The Sound Of Golden Age And Modern Violins: Long-Time-Average Spectra (Anders Buen, 2005)

Control of sound insulation in glass facades at Oslo’s Opera House (Sigmund Olafsen & Per Kåre Limmesand, 2010)

Den gode feletonen (Anders Buen, 2012)

Differences of Sound Spectra in Violins by Stradivari and Guarneri del Gesú (Anders Buen, 2003)

Diffusivity and its Significance to Effective Seat Absorption in Concert Halls (Magne Skålevik, 2008)

Diffusivity and its Significance to Effective Seat Absorption in Concert Halls (Poster) (Magne Skålevik, 2008)

Diffusivity of Performance Spaces - Significance to Perceived Sound Quality from Directive Sources (Magne Skålevik, 2006)

Double basses on the stage floor (Anders Buen, 2007)

Early Design Criteria for Small Multipurpose Cultural Houses (Anders Buen, 2010)

Environmental noise monitoring for the trams of Oslo (Sigmund Olafsen, 2015)

Et premissfags tilnærming til BIM (Ivar Thomassen, 2015)

Field vs. Laboratory Sound Insulation of Glass Facades (Sigmund Olafsen & Maria K. Strand, 2009)

Frequency Limits of Flat Panel Reflector Arrays (Magne Skålevik, 2008)

How dry do the recording for auralization need to be? (Anders Buen, 2008)

Low Frequency Limits of Reflector Arrays (Magne Skålevik, 2008)

Low Frequency Limits of Reflector Arrays (2) (Magne Skålevik, 2008)

Low Frequency Limits of Reflector Arrays (Poster) (Magne Skålevik, 2008)

Objective Parameters – Can They Predict and Explain Subjective Concert Hall Preference (Magne Skålevik, 2011)

On the Struggle to Find a Set of Room Acoustical Parameters that Explains and Predicts Subjective Ranking of Concert Halls (Magne Skålevik, 2011)

On Timbre Parameters And Sound Levels Of Recorded Old Violins (Anders Buen, 2007)

One the interaction between double basses and the stage floor-poster (Anders Buen, 2007)

 

.

Open vs closed ventilation devices – impact on indoor sound pressure levels (Sigmund Olafsen, 2012)

Operating Deflection Modes In Five Conventional And Two Unconventional Violins (Anders Buen, 2003)

Orchestra Canopy Arrays - Some Significant Features (Magne Skålevik, 2008)

Prediction and measurement of indoor noise from road traffic (Sigmund Olafsen, 2011)

Reflector Arrays and Their Frequency Limits (Magne Skålevik, 2008)

Reverberation Time – The Mother of All Room Acoustical Parameters (Magne Skålevik, 2010)

Room Acoustic Parameters and Their Distributions Over Concert Hall Seats (Magne Skålevik, 2010)

Room Acoustical Parameters at Listeners’ Ears – Can Preferred Concert Hall Acoustics Be Predicted and Explained (Magne Skålevik, 2010)

Room Acoustics in Rehersal Rooms and Public Areas in the Norwegian National Opera (Per Kåre Limmesand & Sigmund Olafsen, 2010)

Room Acoustics in the scene II in the new Opera and the Ridehuset - two variable acoustics coupled space venues (Anders Buen & Lars Strand, 2008)

Schroeder Frequency Revisited (Magne Skålevik, 2011)

Simplified Room Acoustic Measurements (Anders Buen, 2008)

Small Room Acoustics – The Hard Case (Magne Skålevik, 2011)

Sound Radiation from the Chest of Bass Singers (Magne Skålevik, 2008)

Stairway - A New Approach to Modelling of Physical or Perceived Noise (Sigmund Olafsen, 2006)

The influence of a large reflector over the orchestra pit in an Opera House (Anders Buen, 2002)

The Lindeman Hall of Oslo - Evidense of low-frequency radiation from stage floor (Anders Buen, 2010)

The Spectrum Shape of Outdoor and Indoor Road Traffic Noise (Tore F. Killengreen & Sigmund Olafsen, 2007)

The Spectrum Shape of Outdoor and Indoor Road Traffic Noise (Poster) (Tore F. Killengreen & Sigmund Olafsen, 2012)

Towards an Empirical Model for Impact Noise Through Heavy Floors (Sigmund Olafsen, 2012)

Towards an Empirical Model for Sound Insulation Against Tram Noise (Sigmund Olafsen, 2012)

Using Planning Guidelines as a Tool to AchieveGood Soundscapes for Residents (Sigmund Olafsen, 2009)

What is old italian timbre? (Anders Buen, 2010)

Akutek

Den här sidan är skapad av vår egen Magne Skålevik: AKUTEK (extern länk).

På sidan finns information om ämnena rumsakustik, musikakustik, talakustik, perception och samverkan dem emellan i allmänhet, och konserthusakustik och scenakustik i synnerhet.