Fakturainformation

Pappersfaktura

Brekke & Strand Akustik AB
c/o Bankgirocentralen BGC AB
FE 301, BGC-id FRX2248
105 69 Stockholm

 

E-post – pdf-format

inbox.lev.92730@arkivplats.se

 

Observera att adressen alltid måste finnas med i adressfältet för att fakturan ska nå oss utan dröjsmål, oavsett om fakturan skickas som pappersfaktura eller via e-post.