environment

Naturstensdagen

Allt som är värt att veta om akustik och natursten – Naturstensdagen 2020.

Johanna Carpelan höll ett uppskattat föredrag om akustik och natursten under Naturstensdagen 2020 som ordnades av Nordskiffer. Se filmen från föredraget här! #naturstensdagen #nordskiffer

6245881812_6cbec7832f_c-1

Soundscapes

Ljud ger upplevelser, låt oss börja uppleva våra städer.
Goda ljudmiljöer som stimulerar vårt sätt att verka i staden möjliggör upplevelser och skapar liv i våra städer. En ny approach behövs där ljudfrågan i byggprocessen, vid sidan av ren bullerbekämpning, också innefattar att genom ljudmiljödesign skapa trivsamma, specifika och inkluderande platser.

Ljud kan möjliggöra upplevelser. En händelserik stadspark där den variationsrika ljudbilden från stadens liv framträder blir en plats att mötas på. En lugn oas i stan där naturen kan njutas både genom syn och hörsel inspirerar till rekreation. En lekplats som lyckas överrösta trafikens brus lockar och stimulerar barns lek.

Tillsammans med det visuella intrycket av en plats behövs upplevelsen av ljud för att betjäna, definiera och förstärka platsens syfte och karaktär. Detta kan utnyttjas bättre än idag vid utformning av utomhusmiljöer. Speciellt nu är det viktigt att förbättra livskvaliteten i våra städer. Trevliga och inkluderande utemiljöer ska bevaras och utvecklas så att var och en får slappna av i sin vardag oavsett var man bor.

Foto: Mathias Barbagallo

Den sortens detaljplanering uppnås dock inte utifrån gällande regelverk. Så som byggprocesser fungerar idag består en akustikers uppdrag som regel i att beräkna buller och ge premisser för byggnaders utformning för att de av myndigheter ställda rikt- och gränsvärdena för buller ska uppnås. De befintliga regelverken omfattar alltså endast buller men det finns även instrument för att utreda och kategorisera befintliga ljudmiljöer. ISO 12931 definierar ljudlandskap eller soundscapes – dvs ”acoustic environment as perceived or experienced and/or understood by a person or people, in context”. Den grundlägger en kunskapsbas för projektering av utomhusmiljöer, tack vare ett standardiserat arbetssätt och ett multidisciplinärt språk som går bortom trendord.

I en soundscape-inställning definierar sakägare önskade responsen – man känner återhämtning i stadsparken när vind genom träd maskerar vägbuller – och utfall – man bestämmer sig då att promenera i denna stadspark veckovis. Oönskat och skadligt ljud tas bort, förslagsvis med kloka och estetiskt tilltalande åtgärder – klok stadsplanering, snygga bullerskärmar, gröna tak och fasader, visuell maskering, strategiska avskärmande byggnader, land art. Önskat och trevligt ljud läggs till, som både maskerar oönskat ljud och skapar positiva responser – akustisk skulptur, elektroakustisk förstärkning av ljud från grusgång, fågelliv och naturljud, passiva och interaktiva ljudinstallationer.

Det är dags att ta tillbaka livet i våra städer och bostadsområden, planera för att livet skall få plats och att ljud, inte buller, är det som får styra hur vi upplever vår närmiljö. Ett skifte krävs från en defensiv approach till buller mot en positiv inställning till ljud.

Multidisciplinära exjobb och doktorsarbete kan utveckla detta vidare. Arkitekter, stadsplanerare, fastighetsägare och akustiker ska ta uppmaningen tillsammans. Vi är passionerade akustiker, vem vill ta denna utmaning med oss?

Mathias Barbagallo
Brekke & Strand Akustik AB