Senior konsult

ØYVIND BRODAL

Øyvind är utbildad civilingenjör från NTNU i Trondheim.
Han har arbetat med projektområdet bygg i Brekke & Strand Akustik sedan 2009. Bland Øyvinds projektreferenser hittar vi Trintom grundskola, Forskningsparken hus 5 och Quo Vadis män.

obr@brekkestrand.no

+47 951 07 134