Regionchef Sverige

JOHANNA CARPELAN

Johanna är expert inom ljud‐ och vibrationer med särskild fokus på byggnadsakustik och detaljplaner samt MKB och planering i tidiga skeden.
Projekt‐ och uppdragsledning inom stora och små projekt.
Johanna har stor erfarenhet av att kommunicera med myndigheter såsom berörda kommuner, länsstyrelser och Mark- och miljööverdomstolen.

jca@brekkestrand.se

+46 725 17 42 15