VD, Seniorrådgivare

JIMMY DIAMANDOPOULOS

Jimmy är VD för Brekke & Strand Akustik AB och arbetar som Senior akustikkonsult i vår industriakustikgrupp.

Expertområden: Jimmy arbetar främst med projektledning och projektering i projekt av större omfattning, tillståndsfrågor samt systematisering av arbetssätt avseende både externt buller och buller i arbetsmiljön.

Jimmy är utbildad MSc vid avdelningen för Teknisk Akustik på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

jimmy@brekkestrand.se

+46 (0)725 17 42 01