Sigmund försvarar sin doktorsavhandling

Sigmund Olafsen försvarar sin doktorsavhandling, grattis Sigmund!

Avhandlingen kommer offentligen att försvaras:
Tisdag 14. juni, kl 13:00
Matematikhusets annex, auditorium MA3
Lunds tekniska högskola, Sölvegatan 22 A, Lund

Indoor Noise From Urban Railbound Transport