Furuhuset var tidigare ett barnhem som är totalrenoverat och rymmer åtta lägenheter samt diverse gemensamma utrymmen. Dessutom har det byggts 27 lägenheter fördelat på två trevåningsnybyggen i radhusform. Ägare/byggherre är Stiftelsen Betanien Oslo och syftet med projektet har varit att skapa rimliga, men bra, hyresbostäder för unga vuxna med olika behov av uppföljning. Detta bygger på tydliga och höga ambitioner i förhållande till klimat, miljö och energi.

Den unga Oslo-baserade arkitektfirman Haugen/Zohar Arkitekter vann arkitekt- och designtävlingen hösten 2013 som förutom nya byggnader skulle innehålla förslag till användning av det befintliga bygget på tomten, Furuhuset. Kriterierna var att det skulle göras på ett nyktert och ekonomiskt fördelaktigt sätt.

Projektet är ett av de största bostadsprojekten i massivträ som realiserats i Norge. Projektet visar genom innovativa lösningar att det är möjligt att bygga prisvärda bostäder i massivträ kombinerat med god arkitektur och höga miljöambitioner. Bostäderna framstår som robusta och med bra innemiljö och trevliga gemensamma utrymmen både inne, men inte minst ute. Projektet är en del av programmet FutureBuilt och har tidigare fått Arkitekturprisen.

Text och bilder: bygg.no.