Domusbyggnaden i Tromsø ersattes av en kontorsbyggnad med planer på matsal och akvarium på första våningen.