Den 5 januari 2015 öppnades dörrarna till den nya gymnasieskolan Edvard Munch i lokaler i det anrika Statens Håndverk og Kunstindustriskole på Ullevålsveien 5 i Oslo.

”Som ett sätt att förbättra den dåliga akustiken har man lagt akustisk puts i taket, ett BASWA-system som är ett poröst puts, över ett lager med brandisolerande gips och isolering, och med dolda elledningar. De befintliga våningsavskiljarna, som är belagda med rabbitzputs och är tillverkade i oarmerad betong, är hårda och olämpliga med tanke på dagens krav på tillfredsställande akustik i klassrum. Den befintliga innertaksytan kommer inte att tas bort, utan kommer endast att täckas över. Utseendet på den synliga ytan kommer i stor utsträckning att likna den ursprungliga, med lister mot alla väggar.” […] ”På de nya fjärde och femte våningarna (byggda 1980) ryms den ena flygeln med 24 musikövningsrum, byggda med boxisolering och lägre takhöjd. Kravet är 70 dB mellan rummen och detta uppfylls med god marginal …” (Bygg.no).

Brekke & Strand har tillsammans med Magne Skålevik ansvarat för den akustiska planeringen. Länk till hela artikeln på bygg.no finns här.