Bredtvet lades ned som gymnasieskola år 2008 och renoverades och byggdes om mellan 2011 och 2013. Den norska utbildningsmyndighetens avsikt är att använda skolan som ersättningsbyggnad för andra skolor som är under ombyggnad och/eller renovering.