Det nya kulturhuset, som är centralt beläget i Porsgrunn, rymmer flera arenor för förmedling av kulturupplelvelser – bland annat en huvudsal, en rocksal, en danssal och en konsthall. Huset består av sju sammansatta byggnader och är vackert beläget intill älven.

Bidrog med input gällande bland annat lokaldimensioner, väggtjocklekar, täckningstyper m.m. Vi har även varit med och utformat avtalskrav för konstruktioner och material. Aktiv del i utformningen av bullertekniska installationer.