Portalen – Lillestrøm

Stadsutvecklingen söder om järnvägsstationen i Lillestrøm tar jättekliv när Portalen nu står färdig. Det nya landmärket på 50 000 kvadratmeter innehåller hotell, affärsområden, en kontorsbyggnad och två flerbostadshus med 144 lägenheter.

Byggherre via Jernbanegata AS är OBOS Forretningsbygg AS. Portalen är OBOS största enskilda projektet någonsin, med en projektkostnad på hela 1,5 miljarder norska kronor. Projektägare för bostadsdelen är OBOS Nye Hjem, projektledning för Scandic Lillestrøm har varit Chinma Holding, medan Øyvind Moen AS och OBOS Prosjekt har bistått med byggledningen utöver OBOS Forretningsbyggs egna resurser. Veidekke Entreprenørs nyckelfärdiga har ett värde på 821 miljoner norska kronor exklusive avgifter, och är Distrikt Oslos första projekt byggt efter klassificeringen BREEAM-NOR.

Under de senaste åren har den tio mål stora tomten varit en parkeringsplats, men med olika ägarkonstellationer har ansträngningar länge gjorts för att uppnå goda finanser i olika projektplaner. OBOS Forretningsbygg kontaktade LPO Arkitekter hösten 2012, med en önskan att ge omkring 50 000 kvadratmeter mark där 40 000 kvadratmeter skulle ligga över marken.

– Det var tydliga indikationer på avyttringarna. OBOS Forretningsbygg ville ha en kontorsbyggnad i söder, ett hotell närmast tågstationen och bostäder och affärer i centrum. Vi hade en väldigt bra intern process som ledde till detta koncept, säger Beate Bruun från LPO Arkitekter, som vann den arkitekttävlingen strax före julen 2012.