Norges största vägkontrakt

Statens vegvesen föreslår Skanska till det första OPS-projektet i Norge på mer än tio år. Detta är det största vägkontrakt som har ingåtts i Norge.

Ny rv.3/rv.25 mellan Løten och Elverum omfattar 16 km 4-fältsväg och 9 km 2-fältsväg med mitträcken, uppgradering av gammal väg och byggande av ny kontrollstation.

Projektet kommer att genomföras på ungefär två och ett halvt år. Det startar i juni och vägen ska öppnas i november 2020.

Detta är det första OPS-projektet inom vägbyggen på över 10 år. Skanska står för byggning, finansiering och drift/underhåll i 20 år.

Brekke & Strand ska bedöma lokala åtgärder för bostäder längs sträckan.

Bygg.no