N-bygget, NTNU Gjøvik

Betonmast Innlandet har nyligen överlämnat N-byggnaden vid NTNU i Gjøvik till Statsbygg. Utbildnings-, laboratorie-, verkstad- och kontorsbyggnaden på nästan 5000 kvadratmeter har ritats av Reiulf Ramstad Arkitekter, och är en viktig del för att hantera allt fler studenter i stadens centrum.

Projektleder Reidar Søbstad i Statsbygg är nöjd med bygget. Han tycker det här har varit ett projekt där det är svårt att hitta något som inte har fungerat.

– Enligt min åsikt har detta varit ett framgångsrikt projekt från a till ö. Betonmast Innlandet har försäkrat sig om att projektet har blivit en säker resa, och vi har också haft ett bra byggnadsagent i Norconsult. Vi sitter nu med en stor byggnad som presterar högt inom satsningsområdena till Statsbygg, bland annat miljö och HMS, säger han.

Projektledare André Skjelstad i Betonmast Innlandet är också tydligt nöjd med projektets genomförande. Han beskriver samarbetet med Statsbygg som mycket givande.

– Vi anser att de strikta kraven från byggherren har lyft oss på viktiga områden som HSE, miljö och energi, säger han.

Bilder och hela artikeln: bygg.no.