Ljuddesign

Ljuddesign, auralisering & soundscaping

Med kompetens inom musikproduktion, komposition, psykoakustik, rumsakustik och beteende kopplat till hörseln kan vi utveckla projekt inom ljuddesign och soundscaping eller formge ljudsignaturer. Vi kan göra ljudillustrationer och kommunicera med slutanvändare genom auralisering.

I Malmö har vi en musikstudio. Auraliseringslab finns i både Malmö och Oslo. Men tjänsterna kan köpas inom hela vårt marknadsområde Sverige/Norge.

Soundscaping syftar till ett positivt förhållningssätt till ljud i vår omgivning. Vi akustiker jobbar ofta med att isolera utrymmen och ta bort oönskat ljud (byggakustik) eller med att utforma ljudfältet i ett rum för att anpassa det efter en verksamhets behov (rumsakustik). Soundscaping kopplar ihop dessa två och flera aspekter av upplevelsen av ljud genom en helhetssyn och utgår istället ifrån hur en viss plats ska låta.

Ljud kan möjliggöra upplevelser och olika mål kan nås genom aktiv gestaltning av ljudbilden på en plats. En lugn oas i stan där naturen kan avnjutas både genom syn och hörsel inspirerar till rekreation. En lekplats som lyckas överrösta trafikens brus lockar och stimulerar barns lek. Ljudet kan också hjälpa till att skapa trygga utomhusmiljöer. Lämpliga organiska naturljud kan spelas när man tar ett kliv ut på en plats, genom en gångtunnel eller i ett parkeringshus, så att passager signaleras utan att det känns som oroväckande varningsljud.

Liknande tankesätt kan användas för ljuddesign i inomhusmiljöer. Hissar, entrédörrar, ringklockor m.m. kan förses med mer välkomnande och uppmuntrande ljudsignaturer än vad många upplever idag. Tillägg av passande ljud kan öka den upplevda sekretessen där det behövs, skapa avskildhet i öppna kontorslandskap eller bidra till lugnet i fikarummet. Verksamheter kan utveckla sin egen ljudbranding och exempelvis hotell kan ges sin egen ljudsignatur.

Auralisering är en ljud- och bild-simulering av en ljudmiljö som kan upplevas med hjälp av bildskärm och högtalarsystem eller hörlurar. Genom våra rumsakustiska modeller kan vi simulera hur ljud – såsom en talare i ett konferensrum eller småprat mellan kollegor i ett kontorslandskap – faktiskt låter när olika akustiska åtgärder testas, så att våra kunder kan få ett intryck av hur det låter. Samma sak kan göras för utemiljöer. I båda av våra multispeaker-studior i Malmö eller Oslo kan vi erbjuda en omslutande ljudupplevelse av framtida projekt. 

I vår studio i Malmö gör vi utöver ovanstående även uppdrag kring ljudinspelning, mixning, röstpålägg m.m.