Liljendal -Trondheim

”På några år har det skett stora förändringar i de östra stadsdelarna i Trondheim. Byggandet av den imponerande Strindheimtunneln, och köpcentret Sircus Shopping några år innan det, har bidragit till att ge denna del av staden ett uppsving. Nu följer Trym Bolig efter med sitt Liljendal-projekt.

När allt står färdigt, kommer det att bestå av sex stora kvarter av cirka 300 lägenheter och 10.000 kvadratmeter med kommersiella lokaler. Jernbaneverket är ansvarig för utvecklingen av en del av detta område genom en planerad överbyggnad över järnvägen som kommer att länka förbindelsen Lade-Strindheim närmare varandra.”

Läs mer på bygg.no.