Faktureringsadress

1. Faktura skickad via e-post:

Om e-postlösning används ska faktura vara i pdf-format och skickas till Brekke & Strand Akustik AB på följande adress:

inbox.lev.92730@arkivplats.se

2. Faktura skickad via post:

Brekke & Strand Akustik AB
c/o Bankgirocentralen BGC AB
FE 301, BGC-id FRX2248
105 69 Stockholm