Kandidatarbete

Johanna Carpelan, Peter Comnell och Marius C. Bråthen var på ett startmöte på Chalmers förra veckan för kandidatarbetet Hur ska ljud från lek och idrott på bollplaner utvärderas och bedömas?

Idén kommer från oss och ska även genomföras i samarbete med oss.

Klicka på bilden för uppgiftstexten.