Fornebuporten -Byggnad B

Bygga B på Fornebuporten (Fornebu, Oslo) är i färd med att antas, och vi har varit rådgivare till byggaren.

Vi har fått i uppdrag av fastighetsförvaltning v/ EH Consult för styrning av teknikgrunder när det gäller akustik och bidra till tvärvetenskaplig satsning på akustiklösningar. Vi har också bidragit förfarande för dokumentation av akustik och deltagit i kontrollen av akustiken i den färdiga byggnaden.

”Fornebuporten består av två identiska kontorsbyggnader om totalt ca 53.000 kvm. Fronterna varandra runt en stor granit som torg, där två åtta meter bred trappa leder ner till en 700 kvm stor atrium. Här är ingången till industriområden, fitnesscenter, servicecenter, cykelrum, teknisk och parkering. De områden under jord utgör ca 30.000 kvm. ”