Eika Fet Arena

Den nya idrottshallen i Fetsund är en efterlängtad mötesplats för idrottslaget i byn.

Den 2300 kvadratmeter stora hallen innehåller två handbollbanor, samt 2×750 kvadratmeter sociala ytor och servicedel. Dessutom har en klättringshall byggts med en 13 meter hög klättervägg och bouldervägg. Ett nytt dagis är också en stor del av projektet.

Backe Romerike AS har haft totalentreprenad till projektet där Fet IL är byggherre.
– Vi började vid nyår med själva byggandet av hallen och dagiset parallelt. Vi anser att vi har genomfört ett bra projekt på rimlig kort tid, säger projektledare Petter Vestli i Backe Romerike AS till Byggeindustrien.

Bilder och artikel på: bygg.no.