Ny chef i Brekke & Strand

Frøydis Espedal tillträder som ny VD i Brekke & Strand Akustik

Frøydis Espedal tillträder som ny VD i Brekke & Strand efter att nuvarande chef, Ingjerd Aaraas avgår efter 18 år som chef för företaget.

Frøydis Espedal är civilingenjör och kommer från SWECO, senast i positionen som regionchef i Oslo för Bygg. Hon har tidigare varit vice verkställande direktör och projektledare i företaget.

– Jag ser fram emot att leda det starkaste akustikföretaget i Norden, Brekke & Strand har en stark position på marknaden som vi vill vidareutveckla, säger Frøydis Espedal.

– Vi är mycket glada och stolta över att Frøydis har valt att börja hos oss, och vi ser fram emot att fortsätta utveckla företaget tillsammans med henne, säger styrelseordförande Geir M. Aarstad.

Brekke & Strand är ett fristående och renodlat specialistföretag inom buller, akustik och vibrationer, med ca. 100 anställda och kontor i Göteborg, Stockholm, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo.

Styrelsen tackar Ingjerd för det stora arbete hon har gjort för företaget, önskar lycka till med nya utmaningar, och önskar Frøydis välkommen till Brekke & Strand. Frøydis tillträder tjänsten den 1 september i år.

Kontakt för information:
Geir M. Aarstad, tel: 934 38 803, e-mail: geiraarstad@graainvest.no

Ledarskifte

Ingjerd Aaraas har varit ledare för Brekke & Strand i 18 år och nu är det naturligt att företaget letar efter en ny ledare.

Tillsammans med Ingjerd kommer styrelsen att lägga fram en bra plan för ledarskiftet och klargöra den roll hon kommer att ha i företaget. Vi är överens om att Ingjerd sitter som VD till sommaren, säger ordförande Geir M. Aarstad.

I Ingjerds 18 år som ledare har företaget haft en mycket stark utveckling:

  • Antalet anställda har gått från 19 till 94
  • Omsättningen har gått från 20 till 130 miljoner kronor
  • Alla år har haft positiva resultat för både bolaget och ägarna
  • Utförde många stora prestigeprojekt inom akustik

Från ett litet kontor i Oslo har företaget utvecklats till ett av de ledande specialbolagen inom akustik, ljud och vibrationer i Skandinavien. Vi har för närvarande kontor i Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo, Göteborg och Stockholm.

Styrelsen vill tacka Ingjerd för det stora jobbet hon gör för företaget.

 

Kontakt för ytterligare information:

Geir M. Aarstad, 934 38 803, geiraarstad@graainvest.no

Ingjerd Aaraas, 913 76 849, ia@brekkestrand.no

 

Great Place to Work!

Vi trivs!

Vi i Brekke & Strand är stolta och ödmjuka över resultatet av årets trivselundersökning. Vi uppnådde resultatet certifierad som Great Place to Work för andra året i rad. Även i ett hektiskt år med mycket nytt för ett litet konsultföretag: Fusion med SINUS AS (kontor i Kristiansand och Stavanger) och ytterligare satsning i Sverige med kontor i Stockholm. Vi ligger högt på stolthet och gemenskap och hela 97% av våra kollegor tycker att Brekke & Strand är en trevlig plats att jobba på.

-Vi har nu kontor på sju olika ställen och ett nyckelord är delning: Vi delar erfarenheter, vi delar uppdrag och delar erfarenheter tillsammans. Det är viktigt att trivas tillsammans för att vi ska kunna samarbeta och när som helst lösa de uppgifter som våra kunder vill ha hjälp med, säger VD Ingjerd Aaraas.

Vi måste fira det goda resultatet och lika snabbt kavla upp ärmarna för att jobba vidare på saker som kan bli ännu bättre – Kommunikation och information är viktiga nyckelord, säger Aaraas.

Oslo Urban Arena 2018

18 och 19 september 2018 var SINUS och vi representerade på Oslo Urban Arena!
OUA är en konferens om stadsplanering och förtätning med fokus på innovativa och hållbara lösningar. Här har vi mött stadsplanerare, arkitekter, byggherrar, entreprenörer, representanter från offentlig förvaltning, andra rådgivare och flera.
Vårt budskap är att vi önskar ett ökat fokus på ljudförhållanden i tidig planering. På så sätt kan vi uppnå goda levnadsförhållanden och bra stadsutrymmen när städerna växer och förtätas. Tyvärr finns det många exempel på motsatsen i Oslo idag. Vi har riggat upp en monter med en ljuddusch med stadsbuller och har delat ut tygpåsar i ekologisk fairtrade-bomull med egen design.
Konferensen var ett bra samarbetsprojekt med våra nya kollegor i SINUS. Magnus Ognedal har gjort ramverket för användargränssnittet där man kan spela stadsljud. Ta en titt på Soundmap.

#godtlydmiljø #urbansounds

Vi öppnar kontor i Stockholm!

Pressmeddelande

Brekke & Strand Akustikk utökar sin verksamhet i Sverige och öppnar kontor i Stockholm.

Vi är stolta över att Johanna Carpelan kommer till oss som ansvarig för kontoret och verksamheten i Stockholm. Hon är perfekt för den rollen, med lång erfarenhet både som akustikkonsult och som chef.
– Vi firar 5 år i Göteborg i höst och Stockholmsetableringen blir nästa milstolpe i Brekke & Strands svenska del. Våra lokaler är mycket centralt placerade i Stockholm och vi har gott om utrymme för fler duktiga akustikkonsulter som vill arbeta med oss, säger Ingjerd Aaraas, VD.

I Stockholmsregionen sker en stark utveckling på byggmarknaden och vi vill givetvis vara med på denna men precis som med alla våra kontor erbjuder vi tjänster inom byggakustik, infrastruktur och industriakustik.
Brekke & Strand Akustikks helägda dotterbolag Brekke & Strand Akustik AB leds av Jimmy Diamandopoulos.
– Vi är glada över att Brekke & Strand växer i Sverige. Det är mycket viktigt för oss att vara på plats också i Stockholm med duktiga medarbetare som kan svara på marknadens efterfrågan av våra tjänster, säger Diamandopoulos.

Brekke & Strand fusioneras med SINUS AS i höst och är nu överlägset den största akustikkonsulten i Norge. Brekke & Strand (i Norge och Sverige) har efter samgåendet totalt cirka 90 anställda och koncernens årsomsättningen kommer att uppgå till ca. 130 MNOK.

SINUS AS och Brekke & Strand slås samman

Brekke & Strand Akustikk AS är idag det största oberoende specialistföretaget inom akustisk rådgivning i Norden. SINUS AS startade 1992 och har idag 18 anställda på deras två kontor i Stavanger och Kristiansand:
Fusionsplanen har nu antagits i båda företagen och SINUS AS kommer under hösten 2018 att slås samman med Brekke & Strand Akustikk AS.

– Vi får en helt unik möjlighet att gemensamt utveckla våra tjänster inom akustik, buller och vibrationer med nya medarbetare, nya marknader och ny kunskap. Särskilt intressant är det att få in en fot i olje- och gasuppdragen. Här är det mycket spännande för oss som jobbar med att minska buller och vibrationer, säger Ingjerd Aaraas, VD i Brekke & Strand.

-Vi är båda medarbetarägda företag, dessutom var grundarna kollegor i samma företag på 80-talet – kanske var det skrivet i stjärnorna, ler Ingjerd.

– För oss är detta ett nytt och viktigt steg i en lång och god utveckling för SINUS, säger Tønnes Ognedal. Han har varit chef för företaget sedan SINUS startade 1992. – Vi har haft många bra år med ett antal spännande uppdrag för våra engagerade medarbetare. De anställda tycker att det att slå samman med Brekke & Strand kommer att göra det roligare på jobbet! Vi har många bra kunder som vi fortsätter ta hand om genom ett företag som får ännu mer specialkunskap och större gemensamma resurser.

Efter fusionen kommer Brekke & Strand Akustikk AS att vara ett företag med 86 anställda fördelade på kontor i Göteborg, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bergen och Oslo.

Norges största vägkontrakt

Statens vegvesen föreslår Skanska till det första OPS-projektet i Norge på mer än tio år. Detta är det största vägkontrakt som har ingåtts i Norge.

Ny rv.3/rv.25 mellan Løten och Elverum omfattar 16 km 4-fältsväg och 9 km 2-fältsväg med mitträcken, uppgradering av gammal väg och byggande av ny kontrollstation.

Projektet kommer att genomföras på ungefär två och ett halvt år. Det startar i juni och vägen ska öppnas i november 2020.

Detta är det första OPS-projektet inom vägbyggen på över 10 år. Skanska står för byggning, finansiering och drift/underhåll i 20 år.

Brekke & Strand ska bedöma lokala åtgärder för bostäder längs sträckan.

Bygg.no