Årets magisteruppsats inom akustik

Expertgruppen inom akustik i RIF, Rådgivende Ingeniørers Forening, har i år som förra året delat ut priset för årets bästa magisteruppsats inom akustik.
Priset på 10 000,- delades ut till Paula Cruz Gonzalez för hennes uppgift att jämföra mätningar och beräkningar av ljudutbredning.
”Vi gratulerar Paula med ett välförtjänt pris och hoppas att fler NTNU-studenter kommer att få upp ögonen för akustik”, säger Brekke & Strands egen Tore Moen, som är chef för RIFs expertgrupp.

Bild och artikel på bygg.no.