Sveriges högsta trähus

20 oktober togs det första spadtaget för HENTS projekt med byggandet av Skellefteå kulturhus och hotell i Sverige.

Hela Skellefteå var inbjuden till markeringen av starten på stadens nya kulturhus, och många möttes för att delta i den symboliska uppstarten. Med sina 27 000 kvadratmeter och över 80 meter höjd blir kulturhuset ett av världens högsta trähus.

HENT tilldelades projektet i mars 2018. Uppdraget var att projektera och beräkna projektet inom kommunens budget och även bevara förprojektets arkitektoniska kvaliteter – som utformats av White Architects. Ett drygt halvår senare, och efter ett nära samarbete mellan aktörerna i projektet, kan nu själva exekveringsfasen börja.

– Vi i HENTs team som har haft ansvaret för kulturhusets utvecklingsfas, är stolta av att projektet nu närmar sig förverkligande. Särskilt nöjda är vi med att vi lyckats behålla ambitionen att bygga i trä, att hållbarhetstanken genomtränger hela projekter och att den vackra träramen syns genom glasfasaden. Kulturhuset i Skellefteå blir det första bygget av sitt slag i världen, och det är tack vare det välfungerande och proffesionella samarbetet vi har haft i projektgruppen, säger projektledare Vegard Brå i HENT i ett pressmeddelande.

Projektet genomförs som totalentreprenad med interaktion. Byggnaden består av en stor del av träkonstruktioner, och hotelldelen är 19 våningar hög.

Slutförandet är april 2021.

Inlägget är hämtat från bygg.no.

Brekke & Strand är stolta rådgivare inom akustik för detta projekt.