Oslo Urban Arena 2018

18 och 19 september 2018 var SINUS och vi representerade på Oslo Urban Arena!
OUA är en konferens om stadsplanering och förtätning med fokus på innovativa och hållbara lösningar. Här har vi mött stadsplanerare, arkitekter, byggherrar, entreprenörer, representanter från offentlig förvaltning, andra rådgivare och flera.
Vårt budskap är att vi önskar ett ökat fokus på ljudförhållanden i tidig planering. På så sätt kan vi uppnå goda levnadsförhållanden och bra stadsutrymmen när städerna växer och förtätas. Tyvärr finns det många exempel på motsatsen i Oslo idag. Vi har riggat upp en monter med en ljuddusch med stadsbuller och har delat ut tygpåsar i ekologisk fairtrade-bomull med egen design.
Konferensen var ett bra samarbetsprojekt med våra nya kollegor i SINUS. Magnus Ognedal har gjort ramverket för användargränssnittet där man kan spela stadsljud. Ta en titt på Soundmap.

#godtlydmiljø #urbansounds