SINUS AS och Brekke & Strand slås samman

Brekke & Strand Akustikk AS är idag det största oberoende specialistföretaget inom akustisk rådgivning i Norden. SINUS AS startade 1992 och har idag 18 anställda på deras två kontor i Stavanger och Kristiansand:
Fusionsplanen har nu antagits i båda företagen och SINUS AS kommer under hösten 2018 att slås samman med Brekke & Strand Akustikk AS.

– Vi får en helt unik möjlighet att gemensamt utveckla våra tjänster inom akustik, buller och vibrationer med nya medarbetare, nya marknader och ny kunskap. Särskilt intressant är det att få in en fot i olje- och gasuppdragen. Här är det mycket spännande för oss som jobbar med att minska buller och vibrationer, säger Ingjerd Aaraas, VD i Brekke & Strand.

-Vi är båda medarbetarägda företag, dessutom var grundarna kollegor i samma företag på 80-talet – kanske var det skrivet i stjärnorna, ler Ingjerd.

– För oss är detta ett nytt och viktigt steg i en lång och god utveckling för SINUS, säger Tønnes Ognedal. Han har varit chef för företaget sedan SINUS startade 1992. – Vi har haft många bra år med ett antal spännande uppdrag för våra engagerade medarbetare. De anställda tycker att det att slå samman med Brekke & Strand kommer att göra det roligare på jobbet! Vi har många bra kunder som vi fortsätter ta hand om genom ett företag som får ännu mer specialkunskap och större gemensamma resurser.

Efter fusionen kommer Brekke & Strand Akustikk AS att vara ett företag med 86 anställda fördelade på kontor i Göteborg, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bergen och Oslo.