Årets magisteruppsats inom akustik

Expertgruppen inom akustik i RIF, Rådgivende Ingeniørers Forening, har i år som förra året delat ut priset för årets bästa magisteruppsats inom akustik.
Priset på 10 000,- delades ut till Paula Cruz Gonzalez för hennes uppgift att jämföra mätningar och beräkningar av ljudutbredning.
”Vi gratulerar Paula med ett välförtjänt pris och hoppas att fler NTNU-studenter kommer att få upp ögonen för akustik”, säger Brekke & Strands egen Tore Moen, som är chef för RIFs expertgrupp.

Bild och artikel på bygg.no.

Portalen – Lillestrøm

Stadsutvecklingen söder om järnvägsstationen i Lillestrøm tar jättekliv när Portalen nu står färdig. Det nya landmärket på 50 000 kvadratmeter innehåller hotell, affärsområden, en kontorsbyggnad och två flerbostadshus med 144 lägenheter.

Byggherre via Jernbanegata AS är OBOS Forretningsbygg AS. Portalen är OBOS största enskilda projektet någonsin, med en projektkostnad på hela 1,5 miljarder norska kronor. Projektägare för bostadsdelen är OBOS Nye Hjem, projektledning för Scandic Lillestrøm har varit Chinma Holding, medan Øyvind Moen AS och OBOS Prosjekt har bistått med byggledningen utöver OBOS Forretningsbyggs egna resurser. Veidekke Entreprenørs nyckelfärdiga har ett värde på 821 miljoner norska kronor exklusive avgifter, och är Distrikt Oslos första projekt byggt efter klassificeringen BREEAM-NOR.

Under de senaste åren har den tio mål stora tomten varit en parkeringsplats, men med olika ägarkonstellationer har ansträngningar länge gjorts för att uppnå goda finanser i olika projektplaner. OBOS Forretningsbygg kontaktade LPO Arkitekter hösten 2012, med en önskan att ge omkring 50 000 kvadratmeter mark där 40 000 kvadratmeter skulle ligga över marken.

– Det var tydliga indikationer på avyttringarna. OBOS Forretningsbygg ville ha en kontorsbyggnad i söder, ett hotell närmast tågstationen och bostäder och affärer i centrum. Vi hade en väldigt bra intern process som ledde till detta koncept, säger Beate Bruun från LPO Arkitekter, som vann den arkitekttävlingen strax före julen 2012.

#Osebergpåvikt

Vägning av Osebergskeppet

När det nya museet är färdigt på Bygdøy ska skeppen flyttas och förberedelser för detta pågår.
Nya stödstrukturer för skeppen kommer också att monteras när de står i ett nytt museum. Som del i förberedelserna monterades lastceller under alla stöd och arrangemang på Osebergskeppet. Man får då den exakta vikten av fartyget och viktfördelning.
Lastceller är monterade under dagens stöd och då lyfte skeppet och dagens stöd lite för att ge plats. Det första steget är att se hur Osebergskeppet klarar att lyftas upp lite. 4 stöd lyftes 2 – 3 mm medan det noggrant registrerades hur fartyget svarade på detta. Det första steget i vägningsprocessen är således gjort. Skeppet ska stå på lastcellerna i minst ett år, och det kommer att övervakas hur belastningen beror på fukt och temperatur. Under tiden mäts deformationer av undersökningarna och andra kritiska platser.

Eika Fet Arena

Den nya idrottshallen i Fetsund är en efterlängtad mötesplats för idrottslaget i byn.

Den 2300 kvadratmeter stora hallen innehåller två handbollbanor, samt 2×750 kvadratmeter sociala ytor och servicedel. Dessutom har en klättringshall byggts med en 13 meter hög klättervägg och bouldervägg. Ett nytt dagis är också en stor del av projektet.

Backe Romerike AS har haft totalentreprenad till projektet där Fet IL är byggherre.
– Vi började vid nyår med själva byggandet av hallen och dagiset parallelt. Vi anser att vi har genomfört ett bra projekt på rimlig kort tid, säger projektledare Petter Vestli i Backe Romerike AS till Byggeindustrien.

Bilder och artikel på: bygg.no.