Vollebekk Skola

Vollebekk Skola

Denna höst öppnar Vollebekk skola för Oslo-eleverna. Byggherre Undervisningsbygg har testat en ny kontraktsform, och både entreprenör och byggherre ger upplägget toppbetyg.

WK Entreprenør AS vann projekttävlingen där de tävlade mot fyra andra prekvalificerade team med lösningar och pris.

Med sig i laget hade de arkitekt L2 arkitekter, landskapsarkitekt Gullik Gulliksen, Boro Bygg på byggteknik och brand, Ingenia på VVS, Moe Rådgivende Ing på elektroteknik, Brekke & Strand på akustik och Tekka på projektledning.

Den nya skolan är byggd som ett passivhus, och är drygt 10.000 kvadratmeter med klassrum, två idrottshallar, olika special- och aktivitetsrum och en separat avdelning till elever med särskilda behov. Här är det bland annat omfattande åtgärder för rullstolsburna och rum särskilt konstruerade för undervisning av barn med koncentrationssvårigheter.

Skolan är dimensionerad för 780 elever, plus 24 med särskilda behov, från första till tionde klass.

Läs mer på bygg.no.

Att höra bullret innan vägen byggs

Buller i bostadsområden är aktuella teman när nya vägprojekt ska utvecklas. Genom att ge möjligheten att höra bullret innan vägen byggs, säkerställer akustikföretaget Brekke & Strand Akustik den bästa utgångspunkten för att inrätta de bra besluten och tar hand om osäkerheten kring den framtida bullersituationen.

Det största lokala miljöproblemet associerat med transport idag är buller och utsläpp från trafiken.
Det är satt ett nationellt mål i Norge att bullerstörningar ska minskas med 10% innan 2020 jämfört med 1999,
samt att antalet människor som utsätts för buller över 38 dB inomhus bör minskas med 30% jämfört med 2005.
Detta är viktiga förutsättningar för ambitionsnivån i nya vägprojekt. Den nya infrastrukturen kommer därför iklädd en mängd bulleråtgärder.
I huvudsak önskar man dämpa bullret så mycket som möjligt längs vägen
med hjälp av skärmar och vallar, men även lokala skärmar på uteplatser tas i bruk.
– I många fall kan en ny väg därmed leda till sänkta bullernivåer, samt en renovering av fastigheten för
att tillfredsställa nya krav för bullernivåer inomhus. Andra parametrar är minskning av trafiken och framför allt
den tunga trafiken genom bostadsområden, hastighetssänkningar och miljögaterprojekt, säger Maria Kristin Strand,
chef för kompetens och utveckling av företaget.


Läs hela artikeln på norska på samfunnsutvikling.com.

”Ny Opera i Operan” – Stockholm

Brekke & Strand har lämnat anbud på uppdraget Akustisk Projektering i projektet ”Ny Opera i Operan” i Stockholm, som i maj tillkännagavs av uppdragsgivaren Statens Fastighetsverk.

Projektet omfattar en grundlig renovering, ombyggnad och tillbyggnad av Kungliga Operan, Sveriges nationalscen för opera och balett, som har i uppdrag att vara ledande inom sina konstformer, och i alla avseenden vara på högsta nivå när det gäller utveckling, förnyelse och konstnärlig kvalitet.

Vi tror att vårt anbud är i hård konkurrens med de bästa konsulterna internationellt, och väntar spänt på uppdragsgivares beslut.

Planlagd uppstart av projektet är kvartal 3 2017.

 

Bild är hämtad från Statens Fastighetsverk.

Nya Jessheim VGS

På Jessheim har Veidekke uppfört Akershus största och Norges tredje största gymnasium som ett OPS-projekt.
Efter en konkurrenspräglad dialog med hyresgästen Akershus landsting fastnade Veidekke med segern våren 2014. Tre år senare är de två Veidekke-enheterna Seby och Veidekke Entreprenør Oslo färdiga med den cirka 25 000 kvadratmeter stora skolbyggnaden på Jessheim, och till hösten flyttar 1 500 studenter och 240 anställda in. Men kontraktet gör att Veidekke/Seby också kommer att vara närvarande de kommande 25 åren i Jessheim gymnasium, för att driva OPS-skolan.
– Den stora skillnaden mellan ett traditionellt byggkontrakt och ett OPS-kontrakt är att vi hela tiden måste tänka i ett 25-årsperspektiv, säger projektledare Geir Viken till Byggeindustrien. Veidekke har etablerat företaget Skulebygg AS, som kommer att ansvara för den fortsatta driften av skolan när bygget är klart.
– Vi började tidigt att tänka på övergången till att driva byggnaden. Samtidigt är det mycket oftare sammanfallande intressen med leasetagaren. Båda är intresserade av att få till de mest fasta lösningar, tillägger han. Viken berömmer också det arbete som landstinget hade gjort innan projektet, och säger att det har gjort att allt har gått enklare.

De fyra våningar höga byggnaden ligger på en sluttande tomt, och har fått två definierade huvudingångar i den första och tredje våningen. Båda ingångarna riktas in mot kärnområdet i byggnaden. Tanken är att ingången på tredje våningen, som går rakt in i cafeterian, ska användas av de som kommer från centrum av Jessheim, medan entrén på bottenvåningen och dess läge vid busshållplatsen kan användas av dem som har en lite längre väg till skolan.
– Det gemensamma området mellan vingarna vetter mot huvudingångarna mot norr och söder. Detta rum förmedlar både vertikal och horisontell kontakt mellan skolans olika funktioner och linjer samt mellan de två utomhusytorna i norr och söder. Rummet innehåller flera av skolans viktigaste gemensamma funktioner, såsom matsal, hörsalar och bibliotek. Ett brett amfi från plan 1 till plan 3,  tillsammans med öppna glasfasader mot de två huvudingångarna, vilket återspeglar terrängen genom byggnaden, säger arkitekter Ruth-Kristin Fiskum och Geir Dahlseen i Vis-a-vis, som konstruerade byggnaden.
Det finns sex vitt skilda inriktningar som samlats i den nya byggnaden. Allt från teknisk och industriell produktion (TIP), med stora verkstäder, till musik, dans och drama (MDD), med t ex eget musikrum och två black-box teatrar till mer traditionella studieförberedande (ST) och service och transport (SS). Förutom hälsa och utveckling (HO). Det breda spektrumet har inte bara lett till att byggnaden innehåller 830 rum, men även andra utmaningar.
– Vi har haft ett antal utmaningar i samband med ljud, eftersom det är så olika ämnen här. Från TIP-hallarna till musikrum och danssalar. Brekke & Strand har genomfört mätningar oss på MDD-rummen och deras mätare ger inte utslag, berättar Viken.

Hela artikeln och bilder hittar du här.