Harvard HouseZero: Design Intelligence as a Platform for Sustainability

Harvard, Snøhetta and Skanska Technology develops ambitious research project, retrofitting an existing pre-1940s building to achieve unparalleled levels of energy efficiency.

Tuesday, May 23, 2017 — The Harvard Center for Green Buildings (CGBC) at the Harvard University Graduate School of Design, in collaboration with Snøhetta and Skanska Technology, are retrofitting CGBC’s headquarters in a pre-1940s timber-framed building to become one of the world’s most ambitious sustainable buildings. As a first-of-its-kind research project, HouseZero demonstrates how to transform a challenging building stock into a prototype for ultra-efficiency, rapidly reducing the level of reliance on energy-intensive technology while simultaneously creating comfortable indoor environments.

HouseZero attempts to address the global environmental challenge of climate change by focusing on existing buildings, which account for energy inefficiency and carbon emissions on a vast scale worldwide. Through intelligent design that generates inspiring work spaces and a comfortable indoor climate, HouseZero achieves groundbreaking reductions in energy use and carbon footprint.

To realize this ambition, the design of HouseZero is driven by highly ambitious performance targets, including 100% natural ventilation, 100% daylight autonomy, almost zero energy required for heating and cooling, and zero carbon emissions, including embodied energy in materials. Once completed, the building will produce more energy over its lifetime than was used to renovate and operate it. This measure considers the building’s total life-cycle, including the embodied energy for construction materials, building operations and equipment plug-loads over a 60-year lifespan.

“Before now, this level of efficiency could only be achieved in new construction,” said Ali Malkawi, professor of architectural technology at the Harvard Graduate School of Design, founding director of the Harvard Center for Green Buildings and Cities and the creator of the HouseZero project. “We want to demonstrate what’s possible, show how this can be replicated almost anywhere, and solve one of the world’s biggest energy problems — inefficient existing buildings.”

Acoustic quality
Acoustic quality as part of the spatial experience of HouseZero has been a major focus. Solutions that condition spatial acoustics through both absorption and diffraction are implemented in the interior. Treatment of the existing structure, from exposure of the beams to creation of double height spaces, has positive effects on both volume and acoustics. The addition of the facetted stairwell is designed to reduce potential disturbance to the working spaces from human circulation.

Read the entire press release here.
And for more information visit www.harvardcgbc.org

Akustikutmaningar bör lösas tidigt

Akustik- och bullerutmaningar i kommersiella byggnader bör ges noggrant övervägande och lösas i ett tidigt stadium för att undvika att man blir sittande med projekt som inte är byggbara.

Hur komplicerat det är att hantera buller och akustik i byggprojekt beror på typ av fastighet. Rena kontor är inte så komplicerade att uppnå enligt Ingjerd Aaraas, VD i Brekke & Strand Akustikk AS. Det som är komplicerat är alla typer av bostäder och skolor. Särskilt i tätorter är buller ett problem för bostäder, och här har man ofta utarbetat en strategi av kommunen att samtliga enheter ska ha en tyst sida.

Urbaniseringen är ett hett tema och det byggs tätare än tidigare. Detta ökar utmaningen att få till en god livsmiljö. Många kombinerar bostäder och affärsområde, som exempelvis kan vara en livsmedelsbutik eller ett gym. Sådana byggnader kan vara krävande när det gäller buller. Ett problem kan vara leveranser tidigt och sent med lastbilar på tomgång som stör invånarna. Ett annat problem är vagnar med varor som kör in i tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Gym med till exempel fria vikter kan mycket väl ha öppet dygnet runt.

Enligt Aaraas är det inte ovanligt att projekt är färdiga före man tänker på en sådan sak. Det är emellertid viktigt att identifiera potentiella problem tidigt för att sätta in åtgärder.

Det är viktigt att fokusera på buller i ett tidigt skede, betonar hon.

Renovering av gamla hyreshus kan också vara en utmaning, till exempel när du skapar lägenheter på översta våningen där det tidigare fanns en vindsvåning .

Vissa tror inte att det finns någon risk, men du måste ändå uppfylla kraven i plan- och bygglagen . Det är ganska svårt att skapa bra ljudisolering för vad var tänkt som loft.

Läs resten av artikeln på norska här.