Rotneskyrkan invigt

Rotnes kyrka, som är en del av Rådhuskvartalet i Nittedal, blev officiellt invigt söndagen den 27 november. Brekke & Strand har tagit hand om akustiken i kyrksalen och delvis i kapellet och ungdomssalen.

Läs mer på nrk.no

NGI bistår Hjellnes på Vikingtidsmuseet

NGI har fått i uppdrag av Hjellnes Consult att hjälpa till med projekteringen av det nya Vikingatidsmuseet.

Många av de enastående skatterna från Osebergsskeppet är så sköra att experter ska undersöka hur mycket vibrationer de tål. När man bygger ett nytt, modernt museum intill det nuvarande vikingamuseet på Bygdøy i Oslo, är det mycket viktigt att allt går lugnt till. Initialt ska NGI titta på lösningar för utgrävning av byggrop och fundamentering för ett nytt museum. Det nya museet kommer byggas som en förlängning av det nuvarande Vikingskipshuset, och det ska byggas utan att vikingaskeppen och föremålen flyttas.

– Hänsynen till vikingaskeppens och föremålens sårbarhet kommer att ligga till grund för allt vi gör, berättar projektledare och geotekniker Jenny Langford, NGI i ett pressmeddelande.

Statsbygg är i gång med ett skissprojekt, baserat på förslaget ”Naust” från danska AART Architects, som vann arkitekttävlingen för de nya Vikingtidsmuseet i april 2016. Skissprojektet ska vara slutfört den 1 februari 2017. En av de viktigaste uppgifterna för NGI är att överväga vilka metoder som kan användas för att gräva ut och säkra byggropen utan att det går ut över vikingaskeppen och de oersättliga föremålen från gravfynden. På samma sätt ska NGI värdera metoder för fundamentering på pålar.

Statsbygg har utsett två projekteringsgrupper som jobbar parallellt:
– Den ena gruppen projekterar det nya museumsbygget och leds av Hjellnes Consult.
– Den andra gruppen arbetar med säkringsprojektet och leds av Brekke & Strand Akustik. Denna grupp kommer bland annat att titta på gränsvärden för vibrationer med tanke på föremål och vikingaskepp.

NGI är ansvarig för geoteknik och teknisk geologi i projekteringsgruppen och kommer att hjälpa säkringsgruppen med värderingar av vibrationsöverföring i grunden.

Artikel och bild från bygg.no.