Ny kontorschef i Trondheim

Anders Fiskvik är ny kontorschef i Brekke & Strand Akustikk, Trondheim

Anders Fiskvik började i Brekke & Strand Akustik i Trondheim den 1 september som kontorschef.

Positionen kommer att ha särskilt ansvar för utvecklingen av Brekke & Strands tjänster i Trøndelagsregionen samt i de norra delarna av landet. Positionen kommer att rapportera till VD Ingjerd Aaraas. Brekke & Strand har 6 akustiker i Trondheim och kommer därmed att bidra till att vässa kompetensen och konkurrenskraften i regionen.

”För närvarande är vi i Trondheim starka inom planläggning och byggnadsakustik och på bullerutredningar i planering och byggande, vi vill ta större marknadsandelar även inom industri och transportsektorn i vår region”, säger Fiskvik. Han tillägger också att Brekke & Strand vill satsa norrut: ”Vi kommer att vara en bra partner för arkitekter, entreprenörer och byggare i våra nordligaste län.”