Wessels Hus, Lillestrøm

”Alldeles intill Åråsen Stadion har Asker Entreprenør just överlämnat en femvåningsbyggnad med en egenartad design till byggherre NCC Bolig.

Blocket har en uppdelad fasad med väl avskärmade uteplatser, som också ger mycket ljus i lägenheterna, förklarar Øystein Kyrre Pedersen i Marlow Arkitekter om blocket med de 44 lägenheter strax norr om Lillestrøm Sportsklubbs hemmaplan. Projektnamnet Wessels Hus härstammar från ansvariga Engebret Wessel i Lillestrøm Torvstrøfabrikk som grundades i området 1892.

Wessels Hus planerades med totalt 137 lägenheter fördelade över fyra kvartal.
NCC Bolig (från 12 April Bonava) köpte fastigheten så tidigt som 2006 och lanserade ett projekt med mer traditionella flerbostadshus. Det föll inte i någon avsevärd smak på marknaden. Efter finanskrisen 2007 beslutade man att tänka helt nytt. Marlow Arkitekter fick i uppdrag att utarbeta ett nytt förslag där byggnaderna blev vridna för att säkerställa ännu bättre dagsljus och med en helt annan och mer spännande balkonglösning. Samtidigt tillsattes också loft från bägge sidor i en innergård , som gett en bättre utnyttjning av tomten.”

Artikel och bilder på bygg.no.

Stort intresse kring buller i avloppsrör

”Geberit lyckades samla över 50 deltagare från hela byggbranschen på temat ljud och brandproblematik i bostäder och hyreshus. På föreläsningslistan fanns Knut Haugen, rådgivande akustisk ingenjör från Brekke & Strand Akustikk AS, konsult Johnny Skeide från Glava AS och Odd Skriden och Arvid Aalen från Geberit Norge.

Buller är ett stort problem
Knut Haugen som jobbar i Brekke & Strand Akustikk AS, Norges ledande rådgivare på ljud och akustik, kom i sitt föredrag in på många olika anledningar till vad som bidrar till buller från VVS-installationer. Att problemen kring buller från avloppsrör är mycket aktuellt kunde Haugen bekräfta.
Vi ser många klagomål om buller i bostadshus. Detta gäller särskilt i hyreshus, men även i egna boenden. Vår erfarenhet är att felaktig installation och felaktigt byggtekniskt utförande kan orsaka en hel del buller. Det är särskilt viktigt att tänka på var man lägger rören i förhållande till bullerkänsliga rum. Alternativ med förändring i rumsindelningen kan få betydande bullerrelaterade konsekvenser, till exempel om man flyttar om badrum och sovrum, berättade Haugen.

Haugen påpekade att det är spolning av toaletten som är orsaken till de flesta klagomålen. För att reducera avloppsbuller är det en stor fördel att ta gradvisa riktningsförändringar i stället för abrupta 90-gradersböjningar. För höga bullernivåer beror ofta på strukturljud. Strukturljud kan uppstå vid inbäddning av rör i betong eller på grund av styva förbindelser till gipsväggar. Här finns nu flera leverantörer som erbjuder lösningar med vibrationsisolerande rörklämmor. Man måste också se till att schakt byggs med adekvat ljuddämpning för luftljud , men detta verkar oftast vara väl omhändertaget.

Artikel och bild: vvsforum.no.

Vikingtidsmuseet

”Vikingaskeppen är i betydligt sämre skick än man tidigare trott. Statsbygg och Kulturhistorisk museum tittar nu på åtgärder för att skydda de unika skeppen.

Vikingaskeppen är världarv som vi ska ta vara på, så det är verkligen inte något vi tar lätt på, säger [Trond] Sørgjerd [i Statsbygg ]. Han säger att Statsbygg och Kulturhistorisk museum nu arbetar på åtgärder för att skydda den unika samlingen av skepp och föremål.

Ingenjörerna Brekke & Strand Akustik, rådgivande ingenjörer som är specialiserade på vibrationsteknik, anlitas för att finna lösningar för att bevara samlingen. Uppdraget kommer bland annat att bestå av att upprätta en ny stödstruktur för skeppen med vibrationsisolering. – Det är ett mycket viktigt steg, som kommer att bidra till att ge riktlinjer för bygget, säger Sørgjerd, som tecknat ett avtal med Brekke & Strand Akustik tisdag.
– Vi har också ålagt oss på experter i Sverige, Danmark och Nederländerna, som har sakkunskap inom antikvariskt trä, traditionsbåtar och vibrationsproblematik kring antikvariskt material, tillägger han ”.

Text och bild: bygg.no.

Brekke & Strand Akustik blir helägt av de anställda

Hjellnes Consult (HC) har sålt sina 39% av aktierna i Brekke & Strand Akustik (BSA) till ett nybildat holdingbolag som ägs av de anställda i BSA. Akustikföretaget blir med detta 100% ägd av sina anställda, i nivå med HC.
“BSA har gjort mycket goda framsteg under perioden som vi har varit en av ägarna. Företaget har fördubblat antalet anställda, mer än fördubblat sin omsättning och har även levererat mycket goda resultat”, säger Geir Knudsen, adm. dir. i HC. “Det har sedan vi förvärvade bolaget under 2009 var en avsikt att bolaget vid en viss tidpunkt skulle bli helägt av sina anställda och nu har vi tillsammans kommit överens om att det är dags”, säger han.

Vi har lärt oss en hel del av Hjellnes egen modell och å de anställda i BSAs vägnar är vi nöjda med det avtal vi nu har undertecknat. Det utgör en god grund för för framtiden – både för företaget och aktieägarna. Vi kommer att fortsätta att vara en spjutspets inom våra kompetensområden “, säger Ingjerd Aaraas, adm. dir. i BSA.

Företagen har samarbetat under många år, faktiskt sedan det tidiga 90-talet, bland annat genom välkända projekt som Campus Ås och det nya Munchmuseet och Deichmanske bibliotek i Bjørvika.
Detta nära samarbete kommer att fortsätta i de projekt vi är involverade i nu även i genomförandet av det nya Vikingatidsmuseet Bygdøy, som kommer att bli ett ledande globalt centrum för spridning av kunskap om vikingatiden “, avslutar Ingjerd Aaraas och Geir Knudsen.

Urbygningen (NMBU, Ås)

”Renoveringen av den 115 år gamla Urbygningen på Norges miljö- och biovetenskapliga universitet (NMBU) i Ås är avslutat.

Urbygningen ritades av arkitekten Ole Sverre och byggdes under åren 1898 till 1900, och invigdes året därpå. Urbygningen var inte den första byggnaden på den tidigare Norges landbrugshøiskole på Ås, men i de övriga byggnaderna är det mindre bevarat som kan berätta för eftervärlden något om skolans utbildningsfunktion.

Statsbygg och NMBU har från 2004 jobbat med undersökning och projektering av upprustningen. Under 2013 blev byggnadsarbetet beviljat att starta. Statsbygg dedikerade då en ny projekteringsgrupp med 4B som arkitekt, som revideradade tidigare framställt preliminärt projektmaterial. För Byggeledelse blev ÅF Advansia engagerade i 2013.
Under 2013 och 2014 genomfördes ett omfattande preliminärt avtal med KF entreprenör som bland annat inkluderade infrastruktur i jord, avlopp och inre rivning och diffusor.
Den övriga upprustningen genomförs i ett allmänt avtal med Skanska som totalentreprenör. Kontraktsumman för generalentreprenad vid hösten 2014 var 205 miljoner NOK inkl. skatt.”

Text och bild: : bygg.no

För våra kunders trygghet…

Brekke & Strand Akustik AB är en av få akustikkonsulter på marknaden som är ett ackrediterat laboratorium enligt ISO 17025. Vi ackrediteras av SWEDAC för bestämning av ljudeffektnivåer och ljudenerginivåer för bullerkällor. Ackrediteringen innebär att våra mätmetoder och kvalitetsledningssystem årligen kompetensprövas och kontrolleras av SWEDAC, styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Vårt ackrediteringsnummer är 10203.

Vi har utöver ackrediteringen även tredjepartscertifierade ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001. Våra certifikatnummer är SE003690-1, SE003691-1 samt SE003692-1. Samtliga ledningssystem certifieras årligen av Bureau Veritas Certification Sverige AB.

Ackrediteringsregisteret

Sjøfartsbygningen

”År 1915 var Kongens gate 6 en av Norges mest moderna affärslokaler med en rad olika tekniska tjänster som få i dåtidens Kristiania hade sett. Efter en omfattande upprustning kan hyresgästerna nu använda ombyggda och moderna lokaler. Men det var viktigt att ta vara på de flesta av de historiska delarna i Sjøfartsbygningen.”

Läs hela artikeln på bygg.no

Tvibit, Tromsø

”Det har varit tyst i den gamla brandstationen i Tromsø sedan brandkåren fick nya lokaler under 2010. Nu öppnas dörrarna igen i en helt ny byggnad med gamla rötter, ungdomlig känsla och musik på full volym.

Ljuv musik
– Några ventilationsutmaningar har det varit med en sådan gammal byggnad och låga höjder, men det har vår underleverantör löst, säger Björn, och konstaterar stolt att de strikta akustiska kraven i de 22 replokaler och inspelningsstudior i huset nås med eftertryck.
– Användarna sätter mycket höga krav på ljudutrymmena i detta projekt. Brekke & Strand, som har utfört de akustiska mätningarna, sa att de nästan aldrig hade gjort lika bra mätningar som hos oss. Både vi och Tromsø kommun är mycket stolta över att ha uppnått det. Speciellt nivå två är en akustisk home run, säger han.”

Läs hela artikeln och se fler bilder på bygg.no.