Tio företag under samma tak

Vår kollega Endre, som en kort tid sedan flyttade sin arbetsplats till Kristiansand, är nu en del av industrisamhället i Østre Strandgate 80.

Artikel och bild är hämtade från nuvarande nätupplagan av Fædrelandsvennen.

”Två kluster, tio företag och 80-90 anställda inom IT och byggnader har nu samlats i en kommersiell gemenskap i Østre Strandgate 80. Ytterligare åtta företag väntar på att få sittande.

Här kan vi erbjuda kompletta tjänster i linje med storföretag. Du kan väl beskriva oss en samling expertis företag som har bildat ett fungerande partnerskap för ömsesidig nytta, säger VD för IT-företaget Bitpro, Trond Bjorvand. Vi kallar oss möjlighet i ett hus. Vi kan erbjuda kompletta tjänster i linje med storföretag, komplettera Rune Sanders, VD för Løyning.
Onsdag var den officiella invigningen av näringslivet Ø80. Om bland annat borgmästaren Harald Furre och vice verkställande direktör i Get, Sondre Arrestad, var närvarande. Gemenskapen har uppstått eftersom vi hade ett behov av att samarbeta. Några av oss flyttade ihop på Odderøya först, och sedan bara växte från, berättar Dagfin Skaar, från företaget som bär samma namn.

Jag satt i ett hotellrum i Oslo för åtta tiden på kvällen och höll på att förbereda en presentation för koncernledningen för val av nya lokaler i Kristiansand. Vi hade faktiskt accepterat lokaler längre ut i Tangen, förklarar regiondirektör Jan Veikko Granroth. Get, som tidigare i år fusionerades med teleoperatör TDC, letade efter nya lokaler där de två bolagen skulle kunna samlokaliseras. Trond fick bra fram till elva tid att göra ett erbjudande. Och det var en relativt tunn presentation som jag höll för företagsledningen nästa morgon, men de gillade vad de hörde, och nu är vi här, säger Gran Roth.
– Det faktum att vi arbetar tillsammans med byggkluster gör oss komma tidigt i byggprojekt som pågår i regionen. Så vi köper också vissa tjänster av Bitpro, så vi har bra nytta för samhället, säger regiondirektör. Nu sett fyra ITbedrifter och sex byggbranschen och industrin tillsammans under ett tak. I byggprojekt kan vi nu delta i alla ämnen från A till Z med den expertis vi sitter med ett av de företag, säger Sanders.

Specifikt kan han peka på ett samarbete på Lindesnes skolan. Vi uppfyller alla ämnen i rehabiliteringen av skolan genomförs. Vi har ett liknande projekt på en skola i Nordnorge också, säger Sanders.

Klustret har också ett finger med i det som händer runt omkring gamla Agder Teater. Vi har bidragit med tekniska lösningar som erbjuder så kallade Oslo gruppen bakom, och som kommer att skapa det liv och rörelse på teatern om det realiseras. Så vi är entusiastiska över vad resultatet är här, säger Sanders.
Och även om de tio företagen arbetar fortfarande självständigt, ensam, är samarbete och samförstånd som är det unika med byggnaden.
Cafeterian har blivit brännpunkten, och där företag innan satt runt sina respektive tabeller, nu ser vi att medarbetare från olika företag mingla tillsammans under lunchen, vi organiserar också gemensamma sociala sammankomster och försöker bygga sammanhållning över, säger Bjorvand. Kommer in som ett företag med en eller två anställda är just en av fördelarna, tillägger Sanders.
Ja, det finns många problem som måste lösas över en våffla, skrattande Lasse Grødum, chef för GCON.
Näringsvärde gemenskapen trotsar även de dåliga tiderna som flera andra branscher kämpar dag. Under året har vi väl varit tio fler anställda, förutom att det anställer pågår, berättar Bjorvand. Samtidigt med Bitpro aldrig haft en högre orderingång än i december i år. Vi märker att oljeindustrin kämpar, men traditionella företag har rätt i digitalisering, och då blir det stora investeringar i IT, säger Bjorvand. Få är också i ett tillväxtläge, och vi ser att de kluster här på huset, IT och byggnader samman. IT kommer att vara en förare i olika branscher, och även om vi har både smarta och smarta hem lösningar i tid, säger Gran Roth av Get.

Och bara två dagar efter den officiella invigningen, säger många företag som ställer upp för att bli en del av samhället. Vi har en lista med åtta företag som vill in här, tre på ITside och fem på byggsidan, så vi måste expandera, säger Bjorvand, som kommer att bygga på höjden. Vi bygger så högt vi får, och förväntar sig går 25 anställda per våning. ”